logo

Slik jobber spesialisthelsetjenesten for å beskytte miljøet

Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I dag lanseres Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar.

Publisert 05.06.2020
En hånd som holder en krystallkule

​Spesialisthelsetjenesten er med på å belaste miljøet gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter og gjennom behandling av avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeidere og leverandører, og når vi rehabiliterer byggene våre eller bygger nytt. 

I Spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvar kan du lese om noen av tiltakene som settes inn over hele landet, fra miljø- og klimatiltak til arbeid med menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Her kan du lese rapporten 

Helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest jobber sammen om å følge opp det gode arbeidet som gjøres innen klima og i miljø i alle landets helseforetak.

I videoen under får du noen eksempler på alle de gode tiltakene som det jobbes med på disse områdene.

 


Mye godt arbeid

Det er Helse Nord RHF som har hatt ansvaret for å sammenstille årets rapport, og administrerende direktør Cecilie Daae understreker viktigheten av dette arbeidet.

- Jeg synes dette er en veldig god rapport. I år er det vi i Helse Nord som har hatt ansvaret med å sammenstille den, men det er gjort veldig mye godt arbeid ute i helseforetakene. Det er gjort et stort stykke systematisk arbeid på disse områdene, og dette mener jeg absolutt er noe vi bare må forsterke. En rapport som dette er en god bevisstgjøring av det bredere perspektivet som til en hver tid omringer oss, og gir oss et godt bilde av hvor vi står akkurat nå, sier Daae.