logo

Spesialistforskriften på høring

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger.

Publisert 29.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
En baby får et skudd
Forskriften skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Forskriften har regler blant annet om aktørenes roller og ansvar i spesialistutdanningen, om stillinger for leger under spesialisering, om krav til utdanningsvirksomheter, om spesialistgodkjenning, om klage på vedtak og om overgangsordninger. 

Høringsfrist: 14. oktober 2016