logo

Statsbudsjett som forventet

– I forslag til statsbudsjett for 2019 registrerer vi at planforutsetningene som er lagt til grunn i juni 2018 står seg svært godt, sier eierdirektør Hilde Rolandsen ved Helse Nord RHF.

Publisert 08.10.2018
Bilde av regneark
I forslag til statsbudsjett kom det ingen store overraskelser i forhold til den planleggingen Helse Nord RHF har gjort for 2019. Basisbevilgningen foreslås til 12 728 millioner kroner. I tillegg forventer en at sykehusene i regionen får inntekter fra innsatsstyrt finansiering på i underkant av 5 mrd kroner.

Finansiering av nye sykehusbygg i Hammerfest og Narvik

Budsjettet foreslår en bevilgning som sikrer finansieringen av byggeprosjektene i Narvik og Hammerfest, noe befolkningen og regionen vil nyte godt av etter hvert. 

Psykisk helsehjelp i barnevernsinstitusjoner

Én gledelig nyhet i statsbudsjettet er at det er finansiering for to pilotprosjekter knyttet til psykisk helsehjelp i barnevernsinstitusjoner.  Det ene pilotprosjektet skal lokaliseres til Bodø, og Helse Nord RHF har fått finansiering på 6,5 millioner kroner til dette.