logo

Styrker helseberedskapen på Svalbard

I etterkant av skredulykken i 2015 har UNN og Helse Nord RHF gjort vurderinger for å styrke beredskapen på Svalbard. Løsningen blir å etablere vaktordning for anestesilege i tilknytning til Sysselmannens helikopter, kombinert med å plassere mer medisinteknisk utstyr i Longyearbyen.

Publisert 01.09.2017
Longyearbyen, Svalbard
I tillegg har Helse Nord RHF tatt kontakt med Lufttransport AS med sikte på å drøfte muligheten for en avtale om å bruke et Dornier propellfly som er utplassert på Svalbard. Med dette flyet i beredskap kan alvorlig skadde pasienter eller andre med behov for rask helsehjelp overflyttes til fastlandet.

– Denne økningen av beredskapen utfyller tilbudet i dag ved Longyearbyen sykehus, og gir økt kompetanse og mulighet for vurdering, behandling og stabilisering av pasient, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Prioriterer hele året

Det har tidligere vært gjort vurderinger rundt å stasjonere et jetfly i Tromsø i vinterhalvåret for å styrke beredskapen i den årstiden som er mest krevende.

– Et jetfly i Tromsø vil måtte stå i beredskap i Tromsø kun for Svalbard, bare dekke en del av året, ha liten aktivitet til svært høy kostnad. Vi har derfor nå valgt å prioritere tiltak som vil gi en betydelig styrking av beredskapen på Svalbard og en varig helårsløsning. Ved å utplassere tungt medisinsk utstyr reduserer vi tidstap ved å transportere dette fra fastlandet i akutte situasjoner. I tillegg vil vi fortsatt utrede mulighetene fremover for raskere pasienttransport mellom Longyearbyen og fastlandet, sier Vorland.

Klart ved årsskiftet

Kostnadene ved å etablere vaktordningen med anestesilege er beregnet til 16 millioner kroner årlig. Engangsutgiftene til utplassering av utstyr er beregnet til 1,6 millioner kroner.

Beredskapen vil ventelig være etablert ved årsskiftet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt beredskapssjef i Helse Nord RHF, Oddvar Larsen, mob. 992 25 855.