logo

Styrker luftambulansetjenesten

Alle landets baser får nye ambulansehelikoptre fra sommeren 2018. Da skal ambulansehelikoptertjenesten i Norge bli enda bedre.

Publisert 01.07.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
​Trondheim, Arendal og Bergen får større maskiner med lengre rekkevidde og større medisinsk kapasitet. Det blir flere reservehelikoptre, økt bemanning og det opprettes bakvakt med hele besetninger som gjør tjenesten mer robust og tilgjengelig.

– Luftambulansen er viktig for befolkningen i Midt-Norge. Vedtaket er et kvalitetsløft og vil styrke luftambulansetjenesten ytterligere, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl.

De regionale helseforetakene, RHF, finansierer all luftambulanse i Norge.
Økt sikkerhet
Å fly ambulansehelikopter natt og dag i norsk klima og topografi er en risikoutsatt tjeneste. Derfor får alle helikoptrene det nyeste innen sikkerhetsutstyr. Blant annet de beste nattsynbrillene på markedet, avansert autopilot og kontinuerlig satellittovervåking av fartøyene. I tillegg etableres en egen simulator i Stavanger med norske kart, norsk topografi og norske lufthindringer i databasen.  

– Med ny og bedre simulator på plass får våre mannskap regelmessig trening i å fly svært krevende oppdrag i de områdene av landet de flyr i til daglig.  Realistisk simulatortrening under norske forhold er ett av våre viktigste tiltak for økt sikkerhet. Det sier operativ rådgiver i Luftambulansetjenesten ANS, Roy Inge Jenssen.

Offentlig eierskap en suksess
Gjennom drøyt ti år har de regionale helseforetakenes selskap, Luftambulansetjenesten ANS, drevet målrettet innovasjon og forbedret de medisinske, redningstekniske og sikkerhetsmessige sidene av tjenesten.

– Våre eiere har gitt oss rammer til å utvikle en robust luftambulansetjeneste med internasjonal toppkvalitet og tilnærmet lik tilgjengelighet i hele landet. Det høster vi og det norske folk nå fruktene av, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

Driften av de norske ambulansehelikoptrene er satt ut til private flyselskap. I konkurranse med tre andre, vant flyselskapet Norsk Luftambulanse AS oppdraget på alle landets 12 baser. Med anestesileger fra norske sykehus om bord, skal selskapet fly for og representere Luftambulansetjenesten ANS fra 2018.

Ny driftskontrakt med varighet på inn til ti år starter sommeren 2018. Den vil koste de regionale foretakene drøyt 500 millioner kroner årlig. Kostnadsveksten er på over 25 prosent. Det utgjør 100 millioner årlig og en milliard kroner over ti år.