logo

Sykehus-Norge har vedtatt felles miljømål

Mandag 25.oktober vedtok de fire administrerende direktørene  i Helse Midt-Norge, Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Nord felles mål for kutt av CO2- utslipp. 

Publisert 29.10.2021
Sist oppdatert 02.11.2021
Miljø
​FN har slått fast at klimaendringene er en trussel for menneskeheten, men endringene er også, i følge Verdens Helseorganisasjon, den største helsetrusselen vi står foran. 

​Stort potensiale for utslippskutt

Med 150 000 ansatte fra Hammerfest til Kristiansand og rundt 2,2 millioner pasienter innom årlig, setter norske sykehus et solid avtrykk. Potensialet for å kutte utslipp er stort. Men for å utnytte det potensialet er omstilling nødvendig. 

​Klimanøytral drift innen 2045

Hovedmålet til de regionale helseforetakene er derfor å redusere CO2-utslippet med 40 prosent innen 2030. Det langsiktige målet er å ha en klimanøytral drift innen 2045. 
Delmålene skal sørge for at hovedmålet blir nådd: 

  1. Redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner
  2. Redusere energiforbruket med 20 prosent innen 2030 og øke delen gjenvinningskraft
  3. Minimum 20 prosent av polikliniske konsultasjoner skal være over video og telefon
  4. Matavfall skal reduseres med 50 prosent innen 2030
  5. Produkt uten (utslipp av) helse - og miljøskadelige stoff skal være 75 prosent innen 2030
  6. Fossilfrie sykehus innen 2030
  7. Miljøbevisste ansatte i alle enheter