logo

Sykehusene kan ta imot Ukraina-flyktninger

Sykehusene i Helse Nord vil ta imot flyktninger fra Ukraina som trenger spesialisthelsetjenester.

Publisert 18.03.2022
Flyktninger. Illustrasjonsfoto: AdobeStock
Norge vil ta imot flyktninger fra krigen i Ukraina, og det er etablert en nasjonal organisering av mottak av pasienter som trenger sykehusbehandling. Pasienter vil planmessig fordeles til landets sykehus. 

– Siden krigens utbrudd har vi i foretaksgruppen Helse Nord arbeidet med beredskapsplanlegging og forberedelser for å kunne ta imot pasienter. Våre sykehus er forberedt, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

De mest relevante utfordringene ved mottak av pasienter fra Ukraina er:

  • tuberkulose-screening 
  • vaksinasjon (bl.a. covid-19)
  • infeksjoner (bl.a. MRSA, covid-19)
  • psykisk helsehjelp
  • få kunnskap om pasientens helsetilstand
  • språk
– Vi har oversikt over beredskapslager, tilgjengelige legemidler, nødvendig utstyr og mer, sier Tollåli. 

UNN har regional rolle

De regionale helseforetakene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å sikre nok kapasitet til tuberkulose-screening og å etablere nasjonal og regional ordning for mottak av medisinsk evakuerte pasienter (les protokoll fra foretaksmøte 18. mars​). Oslo universitetssykehus (OUS) har fått et nasjonalt ansvar med å koordinere og vurdere om Norge kan tilby egnet helsehjelp til flyktninger som blir medisinsk evakuert på anmodning fra EU. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er kontaktpunkt mot OUS for å koordinere flyktninger som vil komme til Nord-Norge. UNN vil koordinere videre mot Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

Rask mobilisering

– Det er godt å se hvor raskt sykehusene mobiliserer med tett koordinering og samarbeid. Det vil trolig komme mange flyktninger til Norge som har behov for helsehjelp, og vi er klare til innsats, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.