logo

Tar kritikk alvorlig

Styret og ledelsen i Helse Nord RHF tar svært alvorlig kritikken som har kommet fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i Innst.S.nr. 138 (2004-2005).

Publisert 15.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Kritikken kommer etter at Riksrevisjonen har kontrollert bruken av regelverket for offentlige anskaffelser. Et forhold som blir kritisert, er de regionale helseforetakenes kjøp av konsulenttjenester. Kontrollen viser at alle de regionale helseforetakene, med unntak av Helse Sør RHF, brøt regelverket for offentlige anskaffelser i 2003.

Helse Nord RHF blir også kritisert for et annet forhold; at rammeavtalen mellom Helse Nord RHF og Dips ASA om leveranse av IT-pasientssystem ble inngått uten offentlig anbudskonkurranse.​

Alvorlig

Stortingets kontroll- og institusjonskomite ser alvorlig på regelbruddene.

Det samme gjør styret i Helse Nord, som behandlet denne saken på styremøtet 16. mars.

- Slike saker svekker tilliten til Helse Nord, og skal ikke skje. Vi skal gjennomføre anbudsprosesser i tråd med regelverkets krav, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.​

Tiltak

- Vi har økt kapasiteten og kunnskapen om innkjøp i Helse Nord, blant annet med to stillinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge, som skal jobbe for hele regionen. I tillegg innføres nytt innkjøpssystem som skal sikre at innkjøpene skjer på korrekt måte, sier Vorland.

Styret vedtok også å etablere intern revisjon i Helse Nord, som er i tråd med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det betyr bl.a. det skal ansettes en intern revisor og oppnevning av en kontrollkomite bestående av tre styremedlemmer.

Kontaktperson

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland. Informasjonssjef i Helse Nord, Kristian Iversen Fanghol, tlf. 950 76 075, videreformidler kontakt til ham.​

Link