logo

Tenker vi for smått?

– Når vi bygger nye sykehusbygg for titalls milliarder kroner må vi tenke samfunns- og næringsutvikling i tillegg til gode sykehusbygg, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

Publisert 10.11.2017
Lars Vorland
I Helse Nord vil vi over en 20 års periode investere minst 20 milliarder kroner i nye sykehusbygg. Dette er de største investeringene som gjøres i mange lokalsamfunn hvor sykehusene ligger. 

I byggefasen skaper prosjektene store verdier for næringslivet i form av oppdrag og leveranser. Når byggene står ferdige skal de gi gode sykehustjenester og arbeidsplasser. 

Nytte på andre områder

Er dette en djerv nok ambisjon når vi får anledning til å bruke så mye av skattebetalernes penger? Det spørsmålet stilte tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen i et foredrag han holdt om «randsoneaktivitet» i tilknytning til sykehusene. 

Bør vi utvide målsettingen og oppdraget når vi planlegger og bygger sykehus? Bør det stilles krav til at vi også skal tenke samfunnsutvikling i stort og legge vekt på hvilken nytte vi kan skape også for andre områder?

Nærhet til andre helsetiltak

Jeg tror tiden er kommet for å ta dette inn i oppdraget når vi skal planlegge og bygge nytt. Vi må analysere hvilke andre muligheter som kan realiseres og hvordan det kan stimulere samfunnsutviklingen i stort. 

Jeg tror vi tidlig i planleggingsfasen bør invitere kommunene til å planlegge helsehus, sykehjem og andre helsetiltak i direkte tilknytning til sykehusbyggene. Tiden for uoverstigelige skott mellom ulike tjenester, på forskjellige nivå, er over skal vi løse framtidas utfordringer. 

"Jeg tror vi tidlig i planleggingsfasen bør invitere kommunene til å planlegge helsehus, sykehjem og andre helsetiltak i direkte tilknytning til sykehusbyggene."


Nærhet til undervisning

Et annet område som åpenbart bør enda sterkere inn i planleggingen av sykehusene, er utdanning av helsepersonell. 

Det bør være obligatorisk at muligheten for samarbeid med fylkeskommuner og universitet/høgskoler om undervisningsarealer og felles undervisningstiltak settes på dagsorden, også gjennom integrerte bygg. Det kan ikke være tvil om at det for studenter og helsepersonell er store fordeler og mye inspirasjon å hente i samlokalisering. 

Stimulere til næringsutvikling

Helsesektoren kommer til å være vår raskest voksende sektor framover. Her kommer det nyskaping av arbeidsformer, metoder og teknologi. Det er tvingende nødvendig for at vi skal dekke de behov som kommer og de økte muligheter som utvikles. 

Å være en interessant samarbeidspartner for næringslivet gjør oss relevant i samfunnsutviklingen på en måte som speiler vår betydning. Å skape arenaer for samarbeid mellom kliniske miljø og de som driver utvikling er en vinn-vinn situasjon. 

Vi må tenke større
Er det nesten slik at vi har en moralsk forpliktelse til å tenke større? De aller fleste steder er sykehusene de største virksomhetene der de er lokalisert. De er høykompetente virksomheter med store ressurser. Dette må vi i enda større grad sette i samfunnets tjeneste. Det ligger i samfunnsoppdraget.

Etter min vurdering har vi en plikt til å bruke våre felles skattepenger slik  at det bevisst legges til rette  for å skape merverdier også på andre samfunnsområder.   

God helg.

Lars Vorland
Administrerende direktør i Helse Nord