logo

Tildeling av kontrakter og invitasjon til ny konkurranse – landeveistransport

Helse Nord RHF har nå sendt ut melding om tildeling av kontrakter i forbindelse med kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

Publisert 02.05.2017
Illustrasjonsfoto fra colourbox.com
Der hvor det er inngitt tilbud som er innenfor oppdragsgivers budsjett, vil det bli inngått avtale. Rangering av tilbudene gjøres med bakgrunn i pris og kvalitet, hvor pris er vektet 70 % og kvalitet er vektet 30 %.

Der hvor det ikke er mottatt tilbud innafor oppdragsgivers budsjetter er konkurransen avlyst og det vil bli sendt ut invitasjon til deltakelse i ny konkurranse med forhandlinger i løpet av kort tid.

Invitasjon til å delta i denne konkurransen, vil bli sendt ut til alle leverandører som deltok i den opprinnelige konkurransen. 

Vedlagt følger en oversikt som viser hvilke leverandør Helse Nord har til hensikt å inngå kontrakt med og i hvilke områder det vil bli en ny konkurranse.


Tildeling av kontrakt - avlysning av konkurranse