logo

Trekker styresaken

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, besluttet 27. februar å trekke styresaken om valg av nye styrer i Helse Nord. 

Publisert 27.02.2018
Sist oppdatert 28.02.2018
Lars Vorland
Beslutningen om å trekke saken ble tatt i samråd med styreleder Marianne Telle og det øvrige styret i Helse Nord RHF.

- Bakgrunnen er ønsket fra Troms Fylkeskommune og KS Troms om mer tid til å foreslå kandidater til UNN-styret, sier Lars Vorland.

Saken skulle opprinnelig behandles i styremøtet 28. februar.

Saken opp 15. mars

Styret i Helse Nord RHF skal velge nye styrer i Helse Nord i et ekstraordinært styremøte 15. mars 2018.

Valg av styrer til alle helseforetakene er utsatt til 15. mars.


Helse Nord eier følgende helseforetak: 

  • Finnmarkssykehuset
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Helgelandssykehuset
  • Nordlandssykehuset
  • Sykehusapotek Nord
  • Helse Nord IKT