logo

Ungdomsrådene ønsker å være en sterk stemme

- Det er ingen selvfølge at vi som ungdom blir hørt i helsevesenet, er budskapet fra ungdomsrådsrepresentantene som sist helg hadde regional samling i Bodø.

Publisert 23.10.2018
Emma Lovise Larsen (20) og Matilde Mørk (18)

​Rundt 30 representanter fra ungdomsrådene i Nord-Norge var samlet til regional konferanse i Bodø. For å bli bedre kjent med hverandre, lære og komme med innspill.

- Det er ikke noen selvfølge for ungdom å bli hørt i helsevesenet. Vi vil bli tatt på alvor, og ønsker å være involvert der de store beslutningene tas, sier Emma Lovise Larsen og Matilde Mørk som representerer ungdomsrådet i Nordlandssykehuset.

Vil bli sett som en ressurs

Ungdomsrådene besøkte blant andre Helse Nord RHF for å høre mer om tankene rundt ungdomsmedisin, og hvordan de ønsker at ungdommene selv skal medvirke i dette arbeidet. Og nettopp det at rådsmedlemmene gjerne har rikelig med egen pasienterfaring, mener de er et godt utgangspunkt.

- Det gjør oss i stand til å ha en god formening om hva som skal til for at vi skal føle oss bra på sykehus. Vi jobber for at vi skal bli både sett og hørt i egen behandling, at vi skal bli sett på som en ressurs, og at vi anerkjennes som en sårbar pasientgruppe med egne meninger. Derfor er brukermedvirkning veldig viktig for oss, sier Mathias Halvorsen (20) som sitter i ungdomsrådet i UNN.

Mathias Halvorsen (20) sitter i ungdomsrådet i UNN.

Mathias Halvorsen (20) sitter i ungdomsrådet i UNN.

Et ungdomsråd som er aktivt på mange områder.

- Vi jobber både inn mot UNN og ut mot offentligheten. Vi har deltatt på ledersamlinger i UNN, vært med på pasientsikkerhetskonferanse og andre konferanser, og vi er representert i arbeidsgrupper både på forskning og byggeprosesser i UNN, sier han.

Flere positive erfaringer

Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset har vært i drift siden juni 2017, og Emma Lovise Larsen og Matilde Mørk har rukket å gjøre seg flere positive erfaringer.

- Vi er egentlig ganske positivt overrasket over at vi har fått bidra med mye i løpet av ganske kort tid. Vi er glad for at vi blir tatt på alvor, og det gir masse energi til å jobbe videre. Det er mye som kan bli bedre, og da er det å bli sett, hørt og tatt på alvor viktig for oss, sier de.

Mange gode innspill

Fagsjef i Helse Nord RHF, Randi Brendberg, var til stede og fikk med seg mange innspill fra ungdommene.

- Ikke gjør eller bestem viktige ting over hodene på oss. Glem ikke at overgangen fra barn til voksen er en forvirrende tid for de fleste av oss. Spør ungdommen om hvordan han eller hun har det - ikke spør mamma, var blant innspillene.

Ungdomsrådene kom også med en helt klar oppfordring om å ta ungdom inn i planene som legges, deriblant regional utviklingsplan 2035. Innspill og oppfordringer fagsjefen tar med seg videre.

- Jeg tenker at det er veldig nyttig å få innspill fra alle pasientgrupper, og det er interessant å høre hva ungdomsrådene tenker. Og så er det fint å kunne møtes ansikt til ansikt også, sier Brendberg.