logo Helse Nord

Utbruddsbakterien funnet i engangs vaskeklut brukt i helsetjenesten

Utbruddet med bakterien Pseudomonas aeruginosa i 33 sykehus i Norge omfatter nå 240 pasienter. Oslo universitetssykehus (OUS) har påvist utbruddsbakterien i én pakke med ferdig fuktede engangs vaskekluter som ofte brukes til intensivpasienter i sykehus. 

Publisert 22.03.2022
Logo, firmanavn

Det er påvist P. aeruginosa utbruddsstamme i én ferdig fuktet engangs vaskeklut fra en uåpnet pakke. I dag er det påvist pseudomonas i ytterligere 8 kluter i samme batch, og disse vil nå genotypes for å undersøke om de er identiske med utbruddsstammen. Funnene styrker mistanken om at klutene kan være smittekilde. Videre undersøkelser gjennomføres og det kartlegges om klutene har vært i bruk i helse- og omsorgstjenesten utenfor sykehus. Engangsklutene er et kosmetisk produkt, og det er Mattilsynet som er tilsynsmyndighet i denne saken.

Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI)​.

- Helseforetakene har deltatt i en omfattende utbruddsetterforskning hvor blant annet kartlegging av smittede pasienter og undersøkelse av produkter og utstyr de har vært i kontakt med, har vært prioritert. Nå blir det viktig å finne omfanget av forurensing i mistenkt produkt, sier overlege Kirsten Gravningen ved Folkehelseinstituttet.

​​​Koordinert en utbruddsgruppe

P. aeruginosa er en vanlig forekommende bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehusmiljø. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar. Smittede pasienter som får en infeksjon, kan behandles med antibiotika.

Folkehelseinstituttet (FHI) har koordinert en utbruddsgruppe med fagpersoner fra alle helseregioner som har jobbet systematisk for å begrense utbruddet og finne smittekilden. Siden utbruddsbakterien ble identifisert i mange sykehus, gikk mistanken i retning av en felles ekstern kilde – et forurenset produkt eller medisinsk utstyr som var i bruk til mange pasienter. Etter funn av utbruddsbakterien i vaskeklutene, har OUS tatt kontakt med Sykehusinnkjøp som er innkjøpstjenesten for spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp har varslet alle helseforetak i Norge om inntil videre å stoppe bruk av vaskeklutene fra den aktuelle produsenten. De har også varslet den norske distributøren om funnet. FHI har bedt helseforetakene oppbevare produktene for eventuell videre undersøkelse. 

- Under utbruddsetterforskningen har vi jobbet langs flere linjer samtidig. Det er gjort regelmessig testing av ulike pasientgrupper og kartlegging og undersøkelse av produkter i sykehus. Vi har derfor god oversikt over omfanget av utbruddet, og få av de som er blitt smittet har blitt alvorlig syke, avslutter Gravningen.