logo

Utlyser konkurranse om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester

Helse Nord RHF skal kjøpe somatiske spesialisthelsetjenester fra private sykehus og utlyser derfor en konkurranse blant private tilbydere. 

Publisert 03.07.2019
Kvinnelig lege
Konkurransen er publisert på den offentlige innkjøpsportalen doffin.no.