logo

Veiledende kunngjøring - anskaffelse av landeveistransport

Helse Nord RHF ønsker å informere markedet om kommende prosess for anskaffelse av landeveis transport med drosje/turvogn. 

Publisert 24.05.2018
Landevei
Helse Nord RHF ønsker å informere markedet om kommende prosess for anskaffelse av landeveis transport med drosje/turvogn. 

Bakgrunnen for dette er at vi ønsker tilbakemelding fra potensielle leverandører, brukere, løyvemyndigheter og andre interessenter på innretning og momentene i konkurransen.

Helse Nord RHF ber potensielle leverandører, brukere, løyvemyndigheter og andre interessenter gi innspill på innretningen og momentene i konkurransen. 

Frist for innspill: 15. 06 2018.  

Kunngjøringen er publisert i Doffin.