logo

Veiledende kunngjøring – digital konferanse om pasienttransport landeveis i Helse Nord

Helse Nord RHF ønsker å ha en dialog med markedet om den kommende prosess for konkurranse av pasienttransport landeveis med drosje/turvogn i Helse Nord, som sikrer at pasienter med ulike behov blir ivaretatt på en god måte.   

Publisert 13.10.2020
Vei

Anbudskonkurransen gjelder for alle områder i Finnmarkssykehuset HF, noen i Nordlandssykehuset HF, UNN HF og Helgelandssykehuset HF.

Det inviteres til digital konferanse den 11. november 2020 kl. 11:00. Påmelding til konferansen kan sendes via kommunikasjon i Mercell eller via e-post til: monica.staurbakk@helse-nord.no 

Påmeldingsfrist innen 09.11.2020. Agenda til konferansen: Gjennomgang av anbudsområder, konkurransedokumenter, endringer fra tidligere konkurranser og innspill fra næringen og andre interessenter.

Se veiledende kunngjøring på www.doffin.no og i EU sin database for slike kunngjøringer - TED.