logo

Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

Publisert 29.05.2020
Sist oppdatert 05.06.2020

De ansatte i helsevesenet gjør en svært viktig jobb som kan være vanskelig og krevende. Langvarig slitasje kan gi stressreaksjoner som irritasjon, kortere lunte, søvnforstyrrelser eller trøtthet. Dette er normale reaksjoner vi opplever og håndterer forskjellig. En pandemisituasjon over tid vil kunne oppleves som krevende for mange.

I dette webinaret diskuterte vi hvordan vi kan fremme et godt arbeidsmiljø i en krisesituasjon.

LES OGSÅ: Ivaretakelse av hjelpere (helse-nord.no)

Helsepersonell er personer med sterk motivasjon for å hjelpe andre.  Det er positivt og helsefremmende i seg selv, og bidrar til å gi den enkelte identitet og mening.  Samtidig vil den spesielle situasjonen vi befinner oss i, med stort arbeidspress, redsel for smitte og belastende erfaringer, øke risikoen for hjelpernes egen helse.

Her ser du webinaret (YouTube)

Her finner du presentasjonene (Powerpoint)

Ivaretakelse av hjelpere (stressmestring, kollegastøtte m.m)


Program 28. mai kl. 12.00–13.30

Ivaretakelse av helsepersonell. Do's and don'ts. 

Hans Christian Vangberg, PhD. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Hvordan ivareta våre egne- våre erfaringer, hvilke behov oppstår og hvilke råd kan vi gi?

Vibecke Sørensen, seksjonsoverlege intensiv og Sylvi Vullum,
seksjonsleder intensiv ved Akershus universitetssykehus.

Den gode samtalen etterpå

Kari Bekken, psykiater ved smerteklinikken ved Akerhus universitetssykehus

Møteleder var Trine Olsen, kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF.  Siden temaet er ivaretakelse av personell i intensivenheter, er webinaret særlig relevant for:

  • Enhetsledere ved intensiv
  • Avdelingsoverleger ved intensiv
  • Tillitsvalgte og verneombud
  • Støttepersonell til ledere
  • Klinikkledere/direktører og adm.dir.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus