logo Helse Nord
Hender jobber med tannhjul

Administrasjon- og stabsavdelingen

Administrasjon- og stabsavdelingen i Helse Nord RHF har ansvar for det interne liv i RHF-administrasjonen, sekretariat for styret og ledelsen og arrangement i regi av Helse Nord RHF.

Avdelingens ansvarsområde

 
  • resepsjon/sentralbord
  • arkiv
  • interndrift av kantine og møterom
  • informasjonssikkerhet i administrasjonen
  • drift og vedlikehold av teknisk utstyr
  • innkjøp av kontormateriell og utstyr
 
Sekretariatsfunksjon for:


Avdelingen ledes av stabsdirektør, se oversikt over ledelsen i Helse Nord RHF​.
Sist oppdatert 03.01.2023