logo
Håndtrykk

Seksjon for helsetjenester og samhandling

Seksjonen tilhører helsefagavdelingen og har blant annet ansvaret for strategisk planlegging og prioritering av fagområder innenfor somatisk virksomhet, herunder laboratorie- og røntgenvirksomhet og prehospitale tjenester.

Seksjonens arbeidsoppgaver

Seksjonen tilhører helsefagavdelingen og har følgende ansvarsområde:  

  • Strategisk planlegging og prioritering av fagområder innenfor somatisk virksomhet, herunder laboratorie- og røntgenvirksomhet og prehospitale tjenester

  • Utrede kapasitet og dimensjonering innefor de ulike tjenestetilbud samt å utarbeide planer som grunnlag for prioritering og ressursfordeling

  • Overordnet ansvar for ambulanse- og nødmeldetjenesten

  • Ivaretakelse av saksbehandling knyttet til spesialitetsstruktur og spesialistutdanning

  • fordeling av legehjemler


Sist oppdatert 03.05.2022