logo

Helseatlas

Her vil du finne en oversikt over publiserte helseatlas fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). 

​I Norge er det et mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester på tvers av geografi og sosiale grupper. Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles.

Helseatlas er en nettbasert karttjeneste. Atlaset er et tredelt produkt som består av et interaktivt Norgeskart, faktaark og en rapport som redegjør for metode og med mer inngående beskrivelse av hvert pasientutvalg. Helseatlas utvikles og leveres av SKDE i samarbeid med Helse Vest og Helsedirektoratet.

 • En lege som tar seg av en pasient
  Helseatlas for fødselshjelp

  Helseatlas for fødselshjelp er det andre av to atlas innen gynekologi og fødselshjelp som er laget av SKDE etter initiativ fra Norsk gynekologisk forening. 

 • En person som sitter på en seng
  Gynekologi 2015-2017

  I helseatlas for gynekologi har vi kartlagt geografisk variasjon i bruken av et utvalg av spesialisthelsetjenester innen gynekologi i perioden 2015–2017. 

 • En lege som undersøker en pasient
  Dagkirurgiatlas 2013-2017

  I det andre helseatlaset på dagkirurgi beskrives utviklingen i omfang og variasjon mellom helseforetakenes opptaksområder for de samme tolv inngrepene som i det første dagkirurgiatlaset, denne gang for perioden 2013–2017.

Sist oppdatert 21.09.2018