logo Helse Nord

– Psykologisk trygghet handler om mer enn å ha det hyggelig på jobb

Psykologisk trygghet er hovedtemaet på Helse Nords digitale pasientsikkerhetskonferanse 15. februar. Men hva betyr det egentlig? 

Publisert 03.01.2023
Sist oppdatert 17.01.2023
Colourbox

Av: Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF​

– Mange har en tanke om at psykologisk trygghet er det samme som å ha det hyggelig på jobb. Selv om det også selvsagt er viktig, så er det ikke det begrepet handler om, sier Kari Annette Os, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet med over 30 års erfaring som sykepleier i bunnen. 

I foredraget sitt på Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. februar skal hun snakke om psykologisk trygghet og hvorfor dette er viktig for pasientsikkerheten. 

Trygghet på gruppenivå​

​ ​Hva betyr egentlig psykologisk trygghet? 

– Psykologisk trygghet handler om at de ansatte har en opplevelse av at det er det er risikofritt å si ifra, å innrømme feil, å spørre om hjelp og å komme med gode forslag, forklarer hun.

Kari Annette Os

– Hvis gruppa har stor grad av psykologisk trygghet, så vil den også kunne romme uenigheter og møte konflikter, sier Kari Annette Os


Os poengterer at det vi egentlig snakker om er gruppepsykologisk trygghet. 
 
– ​Hvis det i en gruppe er stor grad av psykologisk trygghet, så vil den også kunne romme uenigheter og møte konflikter. Det er altså mer enn å ha det hyggelig på jobb, understreker Os.  

Viktig for pasientsikkerheten 

Kari Annette Os er brennende opptatt av hvor viktig psykologisk trygghet er for pasientsikkerheten.

​– Vi er alle opptatt av hvordan vi fremstår og hvordan andre ser på oss. Mange er redde for å fremstå som inkompetente og udugelige og lar derfor være å stille spørsmål eller innrømme feil. Samtidig vet vi at vi gjør feil, alle sammen. Hvis ingen melder fra om feil eller bekymringer, så beskytter vi oss selv, men det rammer til syvende og sist pasientene, understreker hun. 

 

Mange er redde for å fremstå som inkompetente og udugelige


Et lederansvar

Ledere har et særskilt ansvar når det kommer til å legge til rette for høy psykolgisk trygghet på arbeidsplassen. 

​ Dersom du som leder ber de ansatte om å være åpne, så må du også sørge for at tilbakemeldingene deres blir håndtert en god måte, sier Os og legger til: 

​ Sørg også for å være en god rollemodell. Det at ledere tør å snakke åpent om egne feil, kan være utrolig effektfullt i arbeidet med å skape god psykologisk trygghet. For er det noe som er sikkert: Så er det at vi alle kan gjøre feil. Det at det er utvikler seg en ufeilbarlighetskultur er en trussel mot psykologisk trygghet og dermed også pasientsikkerheten. Vi må lære av både det som går galt – og ikke minst av det som går bra.

Lyst til å lære mer om psykologisk trygghet?


Meld deg på Helse Nords pasientsikkerhetekonferanse 15. februar. Konferansen er heldigital, gratis for alle ansatte og kan sees i opptak i etterkant. 

Hele programmet og påmelding her

Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2023

Hjertelig velkommen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. februar. Konferansen gjennomføres digitalt og er gratis for alle ansatte i foretakene i Helse Nord.
Program og påmelding 
Wasim Zahid.jpg