logo Helse Nord

Rettigheter

Som pasient har du en rekke rettigheter i møte med helsevesenet. Disse rettighetene er lovfestet av pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

​​​En oversikt over alle dine pasientrettigheter finner du på helsenorge.no.

Digitalt innsyn i pasientjournal

Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som har sett på dem. Pasienter i Helse Nord kan nå få denne informasjonen digitalt ved å logge seg inn i Min helse.
Les mer på helsenorge.no
Innsyn i journal
    Sist oppdatert 26.11.2018