logo Helse Nord

Sammen om helse i nord

Helse Nord RHFs hovedoppgave er å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge.

Et par kvinner i hvite skjorter

Nyheter

 • En person i rød drakt
  1. mars 2024
  Helseministeren la fram ny nasjonal helse- og samhandlingsplan

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la fredag 1. mars frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027. En plan som lanserer en rekke virkemidler for kortere ventetider og en felles helsetjeneste. Planen omhandler hele helse- og omsorgstjenesten.

 • Portrett Marit Lind
  1. mars 2024
  Bred høring er viktig for å sikre en bærekraftig helsetjeneste

  Nord-Norge har en god spesialisthelsetjeneste med solide kvaliteter. Helse Nord vil bygge videre på disse når vi planlegger tiltak som skal styrke tjenestenes bærekraft. Skal endringstiltakene bli gode og treffsikre, må alle i landsdelen få mulighet til å bidra. Nå sender vi forslagene på en bred høring.

 • En collage av en person
  29. februar 2024
  Høring: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

  Helse Nord RHF inviterer til å komme med innspill til tiltak beskrevet i høringsnotatet Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Vi legger til rette for en bred høring som er åpen for alle. Høringsfristen er 25. april.

Møter og konferanser

Helsetjenester på nett

Har du vært i kontakt med et sykehus i Helse Nord? På helsenorge.no finner du tjenester som blant annet digital sykehusjournal, brev og oversikt over henvisninger.

Logg deg på helsenorge.no
Illustrasjonsbilde