logo Helse Nord

Sammen om helse i nord

Helse Nord RHFs hovedoppgave er å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge.

Et par kvinner i hvite skjorter

Møter og konferanser

Helsetjenester på nett

Har du vært i kontakt med et sykehus i Helse Nord? På helsenorge.no finner du tjenester som blant annet digital sykehusjournal, brev og oversikt over henvisninger.

Logg deg på helsenorge.no
Illustrasjonsbilde