logo

Sammen om helse i nord

Helse Nord RHFs hovedoppgave er å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge.

Et par kvinner i hvite skjorter

Nyheter

 • En gruppe mennesker som sitter i et rom med datamaskiner
  22. september 2023
  Inviterer til dialogkonferanser med kommunene

  Helse Nord inviterer kommunene til nye dialogkonferanser med kommunene. Vi arrangerer to konferanser som arrangeres i Tromsø 30. oktober og i Bodø 3. november. Kommunene velger selv hvor de vil delta.

 • Marit Lind
  21. september 2023
  Helse Nord har ingen skjult agenda

  KRONIKK: Å bygge en bærekraftig helsetjeneste for den nordnorske befolkning, er ikke en jobb vi skal gjøre alene, men gjennom involvering og dialog med andre. Det må det ikke være noen tvil om.

 • En plante som vokser ut av mynter
  15. september 2023
  Tilskudd til brukerorganisasjoner – innspill til endringer for ordningen

  Helse Nord RHF inviterer brukerorganisasjoner i Nord-Norge til å komme med innspill til foreslåtte endringer i retningslinjene for tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner. Frist for å komme med innspill er 18. oktober 2023.  

Møter og konferanser

Helsetjenester på nett

Har du vært i kontakt med et sykehus i Helse Nord? På helsenorge.no finner du tjenester som blant annet digital sykehusjournal, brev og oversikt over henvisninger.

Logg deg på helsenorge.no
Illustrasjonsbilde