logo Helse Nord

Nettseminar om helsespråk

Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum.

Passert
21.
mai
2021
 1. 21. mai 2021, 10:00 - 12:00

Tid og sted

Når

 1. 21. mai 2021, 10:00 - 12:00

Bokforside

I en ny bok skriver 25 forfattere om ulike sider ved språk og kommunikasjon i helsetjenesten. I nettseminaret presentes smakebiter av innholdet i boken. Innholdet blir i sin helhet gjort åpent tilgjengelig på nettet fra samme dag på dnms.no

Nettseminaret er gratis og åpent for alle. Det overføres fra Vitensenteret i Kreftforeningen og kan følges på:

https://livestream.kreftforeningen.no

Program:

 • Professor Erlend Hem: Hva er helsespråk?
 • Statssekretær Anne Grethe Erlandsen: Hvorfor er helsespråk viktig?
 • Direktør Åse Wetås, Språkrådet: Godt språk gjev gode helsetenester
 • Fungerende direktør Karl Vestli, Direktoratet for e-helse: Vi trenger et felles helsespråk
 • Viseadministrerende direktør Jan Frich, Helse Sør-Øst: Klarspråk i pasientkommunikasjon
 • Medisinsk redaktør Petter Gjersvik: Fagspråk på norsk
 • Seniorrådgiver Bente Christensen: Sykepleierterminologi – hvorfor det?
 • Professor Johan Tønnesson: Ti teser om klarspråk
 • Professor Magne Nylenna: Helsespråk i bokform