logo Helse Nord

Nettverkskonferanse i diabetes Helse Nord

Fagråd for diabetes i Helse Nord inviterer til nettverkskonferanse om diabetes i Helse Nord. Konferansen arrangeres i Tromsø 7. og 8. november.

Passert
7.
november
2023
2 dager
 1. 07. nov. 2023, 10:00 - 18:15
 2. 08. nov. 2023, 08:30 - 12:30

Tid og sted

Når

 1. 07. nov. 2023, 10:00 - 18:15
 2. 08. nov. 2023, 08:30 - 12:30

Hvor

Radisson Blu Tromsø

Påmelding

Frist for påmelding: 22. okt. 2023

Målgruppe: 

Konferansen er beregnet for alle som behandler pasienter med diabetes (fastleger, diabetessykepleiere, sykehusleger for barn og voksne, jordmødre, ernæringsfysiologer, helsepersonell ved legekontor, apotek, ansatte i frisklivssentraler etc.).

Formål:

 • Etablere en møteplass for de som behandler pasienter med diabetes i Helse Nord
 • Dele erfaringer om pasientmøter
 • Dele oppdatert kunnskap om best mulig behandling av, og omsorg til diabetespasienter 

Godkjenning: 

Konferansen er søkt godkjent som:

 • Emnekurs for spesialiteten allmennmedisin med 11 kurstimer/aktuelle læringsmål (vedlegg)
 • Emnekurs for leger i spesialisering (LIS) med 11 kurstimer (for LIS 2 indremedisin og LIS 3 endokrinologi og nyremedisin) aktuelle læringsmål, (vedlegg)
 • Klinisk spesialist for sykepleiere  

Kursbevis blir utstedt etter avsluttet kurs

Kurskomité: Fagråd for diabetes i Helse Nord, kursleder Ragnar Joakimsen
Kursavgift: Gratis, inkludert matservering begge dager, samt middag 7. november. Bindende påmelding for middagen.

Bookinglenke for hotellbestilling (bestillingsfrist er 16. oktober)

Påmeldingsfrist: 22. oktober

Nettverkskonferansen har begrenset antall plasser, så rask påmelding sikrer deg plass på konferansen.

Påmeldingsskjema diabeteskonferanse 7. og 8. november 2023

 

Program tirsdag 7. november 2023

Møteleder: Ragnar Joakimsen

 

Kl. 10.00–11.00: Registrering

Kl. 11.00–11.10: Velkommen ved leder for Fagråd i diabetes i Helse Nord

Ragnar Joakimsen, spesialist i endokrinologi UNN / Professor II UIT  

Kl. 11.10–12.00: Nyheter fra Norsk diabetesregister for voksne (NOKLUS)

Tone Vonheim Madsen, diabetessykepleier, Norsk kvalitetsforbedring av laboratorie-undersøkelser, Bergen

 • Status i Helse Nord
 • Om forbedringsprosjekter
 • Om dashboard

Kl. 12.00–12.30: Nytt fra diabetesforbundet

Nina Skille, brukerrepresentant i Fagråd for diabetes i Helse Nord

Kl. 12.30–12.45: Pause

Kl. 12.45–13.30: Diabetisk retinopati: Har vi kontroll i Helse Nord?

Geir Bertelsen, spesialist i øyesykdommer, UNN/førsteamanuensis UIT 

Kl. 13.30–14.30: Lunsj

Kl. 14.30–15.30: Svangerskapsdiabetes i fokus, sett fra ulike ståsted

Innledning fra fødeavdeling ved Åse Torunn Pettersen, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, UNN

 • Innspill fra fastleger ved Emelie Svensson, fastlege/diabeteslege, Alta kommune
 • Innspill fra kommunejordmortjenesten ved Yvonne Sollied, jordmor Forebyggende Helsetjenester, Tromsø kommune
 • Innspill fra diabetespoliklinikken ved Gunn Kristin Langvoll, diabetessykepleier, Finnmarkssykehuset 

Oppsummering ved Åse Torunn Pettersen

Kl. 15.30–15.45: Pause

Kl. 15.45–16.45: Medikamentell behandling av diabetes type 2: Hvordan bruke nasjonale retningslinjer, illustrert med kasuistikker

Ragnar Joakimsen, spesialist i endokrinologi, UNN
Emelie Svensson, fastlege/diabeteslege, Alta kommune

Kl. 16.45–17.00: Pause            

Kl. 17.00–17.30: Diabetesbehandling sett fra en fastleges perspektiv 

Emelie Svensson, fastlege/diabeteslege, Alta kommune

Kl. 17.30–18.15: Nytt fra EASD /ISPAD og avslutning

Arne Stokke, spesialist i barnesykdommer, Nordlandssykehuset  
Ragnar Joakimsen, spesialist i endokrinologi UNN / Professor II UIT  

Kl. 20.00: Felles middag på hotellet 

 

Program onsdag 8. november 2023

Møteleder: Lin Sjøgren

Kl. 08.30–09.15: Om utfordrende pasientmøter: Når vi kommer til kort

Svein Bergvik, førsteamanuensis ved UIT/psykolog, UNN 

Kl. 09.15–09.30: Pause

Kl. 9.30–10.30: Den digitale diabetesverden

Lin Sjøgren, diabetessykepleier, Finnmarkssykehuset

Kl. 10.30–11.00: Pause med enkel servering

Kl. 11.00–11.45: Nytt fra Barnediabetesregisteret og oppstart av behandling hos barn med diabetes type 1

Arne Stokke, spesialist i barnesykdommer, Nordlandssykehuset 

Kl. 11.45­–12.15: Hvordan legge opp undervisningen i lærings- og mestringskurs

Laila Helen Værnes, diabetessykepleier, Helgelandssykehuset 
Anne Kathrine Gårdvik, Rådgiver ved Fagstab/Samhandlings-avdelingen/Læring og mestring, Helgelandssykehuset  

Kl. 12.15­–12.30: Oppsummering og avslutning ved Ragnar Joakimsen

 

Har du faglige spørsmål om konferansen, kontakt: Ragnar.Joakimsen@unn.no.

Kontakt