logo Helse Nord

Pasientjournal

All behandling ved sykehusene skal dokumenteres i en pasientjournal. Som pasient har du rett til innsyn i journalen din. Du har også rett til å få vite hvem som har åpnet journalen din.

Se pasientjournalen din på nett

På helsenorge.no kan du som er pasient i Helse Nord logge på Min helse og se pasientjournalen din på nett.

​Logg inn på helsenorge​

Dette finner du i din digi​tale journal

  • ​Journaldokumenter som er nyere enn 21. september 2015 vil vises fra Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.
  • Universitetssykehuset Nord-Norge viser dokumenter nyere enn 10. oktober 2014.
  • Har du ikke vært pasient etter disse datoene, vises ingen dokumenter fra din sykehusjournal.

Hva ser du ikke i den digitale pasientjournalen?


  • Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg:
  • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, enkelte prøvesvar, og journal fra fødsel.
  • Dokumentet er ikke godkjent (signert) av behandler.
  • Behandler har ikke godkjent journalnotatet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.
  • Noen dokumenter som av juridiske eller faglige grunner ikke kan vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.
  • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler.
  • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere.​

​Be om innsyn på papir eller CD

Hvis du ikke ønsker å ta i bruk den digitale tjenesten, kan du fortsatt be om å få tilsendt pasientjournalen din i posten på papir eller CD.

Mer informasjon om pasientjournal på helsenorge.no 


Sist oppdatert 13.12.2017