logo Helse Nord

Regionalt styreseminar i Helse Nord

Helse Nord RHF har gleden av å invitere medlemmer i alle styrene i foretaksgruppa til regionalt styreseminar.

Passert
25.
oktober
2023
2 dager
  1. 25. okt. 2023, 08:00 - 14:00
  2. 24. okt. 2023, 15:00 - 18:00

Tid og sted

Når

  1. 25. okt. 2023, 08:00 - 14:00
  2. 24. okt. 2023, 15:00 - 18:00

Hvor

Radisson Blu hotell, Bodø
Bodø

Program tirsdag 24. oktober 

15.00 - 15.15
Innledning
styreleder Renate Larsen, 

15.15 – 17.05
Oppgjøret med fornorskningspolitikk og urett – Hva vil forsoning bety for helsevesenet? oppfølging av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Kommisjonsmedlem Anne Gurák og psykologspesialist og forsker i nasjonalt team / Sámi klinihkka Anne Silvike

Styreledere i Helse Nord - refleksjon

17.05 – 17.20
Pause

17.20 – 17.50
Trusselvurdering 2023 – det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten
Seniorrådgiver i Helse Nord IKT Richard Berntsen 

17.50 – 18.00
Avslutning av dagen
Adm. direktør Marit Lind

19.30 – 22.30
Felles middag 

Program onsdag 25. oktober 

08.00 – 08.10
Innledning 
Adm. direktør Marit Lind

08.10 – 08.40
Resultater i Helse Nord 
Fagdirektør Geir Tollåli og eierdirektør Hilde Rolandsen

08.40 – 09.20
Satsing på klinisk forskning i Helse Nord – hvordan ligger vi an?
Forskningsdirektør Tove Klæboe Nilsen og prosjektleder Per Aslaksen

09.20 – 10.00
Ny giv for oppgavedeling i Helse Nord 
HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen

10.00 – 10.15
Pause

10.15 – 11.30
Sykefravær – høyere enn noen sinne. Hva skal til for å lykkes i dette arbeidet?
HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen m. fl.

11.30 – 12.15
Lunsj     

12.15 – 13.50
Helse Nords store utredningsoppdrag
Adm. direktør Marit Lind, leder av koordineringsleddet Tonje Hansen, KTV Kari Sandnes, leder av Regionalt brukerutvalg Knut Hartviksen og nestleder i Regionalt brukerutvalg Gunnhild Berglen

13.50 – 14.00
Avslutning av seminaret
Renate Larsen – styreleder Helse Nord RHF

Kontakt