logo Helse Nord

Webinar

Webinar: Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester

Mandag 18.januar ble Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester lansert under et webinar arrangert av SKDE. Hele webinaret er tilgjengelig som opptak for de som ønsker å se det. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet arrangementet.

Passert
18.
januar
2021
  1. 18. jan. 2021, 13:00 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 18. jan. 2021, 13:00 - 14:00

Type arrangement

Webinar
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester sammenlignes kvaliteten på helsetjenester mellom de ulike helseforetakenes opptaksområder. Pasientens bosted er utgangspunkt for analysene, noe som gir mulighet for å belyse om pasienter med utvalgte alvorlige sykdommer får lik kvalitet i behandling, uavhengig av bosted.

På bakgrunn av utvalgte kvalitetsindikatorer fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre, beskriver det nye helseatlaset kvalitet i utredning, behandling og resultat av behandling av pasienter med alvorlig hjerte-karsykdom, kreft, diabetes, nyresykdom og hoftebrudd. Resultatene gjelder spesialisthelsetjenesten og perioden 2017-2019.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet webinaret før det nye helseatlaset ble presentert, og det ble vist resultater som gir et overordnet bilde av kvaliteten i behandling av alvorlig sykdom på tvers av fagområder. Nasjonalt hoftebruddregister presenterte sine resultater, og vi fikk innblikk i hvordan helseatlaset er nyttig for de som styrer helsetjenesten. Webinaret byr også på reaksjoner på funnene fra et brukerperspektiv.

Program

Barthold Vonen som er direktør i SKDE leder webinaret og ønsker velkommen. 

  • Bent Høie, Helse- og omsorgsminister
  • Eva Stensland, leder Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og Bård Uleberg, leder Analyseseksjonen i SKDE
  • Jan-Erik Gjertsen, Nasjonalt hoftebruddregister
  • Kristel Guldhaugen, prosjektleder SKDE
  • Stig A. Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF
  • Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus