logo Helse Nord

Denne siden er under oppdatering

Habiliteringstilbud

Habiliteringstilbudene i Helse Nord gis både av våre sykehus og av private institusjoner vi har avtale med. Det er både døgntilbud, dagtilbud og ambulante tilbud.

Hva er habilitering?

Er du født med en funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan du ha behov for et tverrfaglig behandlingstilbud der fagfolk fra flere steder i helsetjenesten samarbeider med familie, skole, arbeidsliv og andre instanser.

Mennesker som trenger habilitering kan ha cerebral parese, ulike syndromer, forsinket motorisk eller kognitiv utvikling. De kan også ha autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser eller komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Oppgaver for habiliteringstjenestene er utredning både av diagnose og funksjon, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring.

Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene. Det gis aktiv innsats i en avgrenset periode. Hjelpen er tverrfaglig og spesialisert, arbeidsformen er poliklinisk og mobil. Habiliteringstjenestene samarbeider med familier og fagpersoner i hjelpeapparatet.

Sist oppdatert 08.02.2024