logo

Arbeidsrettet rehabilitering

Helse Nord har arbeidsrettede rehabiliteringstilbud (2-4 uker) og mestringstilbud (4-5 dager) ved private rehabiliteringsinstitusjoner.

I tillegg finnes en rekke arbeidsrettede utrednings- og behandlingstilbud i forlengelsen av ordningen «Raskere tilbake» som ble lagt om fra 2018. Denne ordningen heter nå Helse i arbeid. 

Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. 

Tilbudet blir gitt i sykehusene våre og hos private leverandører innenfor psykisk helse og rehabilitering. 

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket. 

Helgelandssykehuset​​

Arbeidsrettet rehabilitering

Tilbudene gis i gruppe og har en varighet på 2-4 uker og skal bidra til å

  • avklare den enkeltes arbeidsevne
  • avklare problemstillinger som kan være til hinder for økt deltakelse i arbeidslivet
  • øke den enkeltes motivasjon til å være aktiv i arbeidslivet
  • øke den enkeltes erfaring og motivasjon for å være fysisk aktiv
  • øke den enkeltes trygghet i bruk av kroppen
  • bedre kommunikasjonen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV dersom denne oppleves som vanskelig
Mestringsopphold fem dager i tidlig sykmeldingsfase (nytt 2018)

Målgruppen er personer som er i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/ skjelettplager.  Samarbeid med NAV, fastlege og eventuelt arbeidsgiver er sentralt. Det skal være kort ventetid på tilbudet, maks 4 uker.

Helsepartner Rehabilitering, Alta

Vigør Rehabiliteringssykehus (tidligere Nord-Norges Kurbad)

Valnesfjord helsesportssenter

Stamina Helse, Bodø

Henvisning til disse mestringstilbudene skal sendes til de fysikalskmedisinske poliklinikkene i det helseforetaket pasienten tilhører. Med unntak av Finnmark. Her sendes henvisningen til Opptreningssenteret i Finnmark.


Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.

Helse i arbeid omfatter en videreføring av arbeidsrettede tiltak, utrednings- og behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. I Helse Nord er det tilbud også til personer med kognitive følgetilstander etter hjerneskade.


Helse i arbeid


​​​

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 08.06.2022