logo Helse Nord

Arbeidsrettet rehabilitering

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket. 
 
Helgelandssykehuset​​

Arbeidsrettet rehabilitering er ikke et eget tilbud ved privat institusjon. Arbeidsrettet veiledning og oppfølging tilbys pasienter ved behov som del av de diagnosespesifikke rehabiliteringstilbudene.

Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.

Helse i arbeid omfatter en videreføring av arbeidsrettede tiltak, utrednings- og behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. I Helse Nord er det tilbud også til personer med kognitive følgetilstander etter hjerneskade.


Helse i arbeid


​​​

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 19.01.2024