logo

CFS/ME

Pasienter med stor grad av utmattelse i kombinasjon med andre symptomer som for eksempel smerter eller konsentrasjonsvansker.

Forutsetninger: 

  • Diagnosen skal være stilt etter anerkjente kriterier
  • Tilbud i regi av helseforetak ikke er aktuelt eller tilstrekkelig for å ivareta pasientens behov

Mål for pasientgruppen:


  • Økt kunnskap, bevisstgjøring og håndtering i forhold til egen helse og utmattelsesproblematikk
  • Økt livskvalitet gjennom å heve funksjons- og mestringsevnen i hverdagen (inkl. bedre søvnhygiene og stressmestring)
  • Økt bevissthet om egne ressurser og muligheter
  • Økt kunnskap, trygghet og mestring knyttet til fysisk aktivitet
  • Økt fysisk funksjonsnivå og økt mental/psykologisk fleksibilitet
  • Tilbakeføring til arbeid

Innholdet i tjenesten er forankret i en kognitivt basert tilnærming. Fokus på mestring står sentralt.Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Regionale vurderingsenheter i hver helseregion rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til habilitering og rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner.
Slik er rutinene for henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord
Colourbox.com
Sist oppdatert 19.10.2021