logo Helse Nord

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Pasienter med redusert funksjonsnivå som følge av kronisk utmattelsessyndrom, (Chronic fatigue syndrom (CFS) eller Myalgisk encefalopati (ME), diagnostisert etter anbefalte diagnosesett (Fukudakriteriene (CDC-kriteriene 1994), Canadakriterier 2003, Pediatriske kriterier 2006 (Jason 2006)).

 

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.

NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Tilbudet gjelder pasienter med mild alvorlighetsgrad (aktivitetsnivå redusert med minst 50 % sammenlignet med før sykdomsdebut) og moderat alvorlighetsgrad (all aktivitet er sterkt redusert, bundet til huset og behov for søvn i løpet av dagen). Pasientene må kunne delta i gruppetrening og felles undervisningsopplegg.

Pasienter med alvorlig (dvs. hovedsakelig sengeliggende og avhengig av rullestol) eller svært alvorlig grad (dvs. sengeliggende og pleietrengende) er vurdert å være for syke for denne type rehabilitering. Disse vil bli ivaretatt i helseforetakene.

Vigør Rehabiliteringssykehus, Tromsø


Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Regionale vurderingsenheter i hver helseregion rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til habilitering og rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner.
Slik er rutinene for henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord
Colourbox.com
Sist oppdatert 09.01.2024