logo Helse Nord

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

Rehabiliteringstilbudene til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade omfatter rehabiliteringen som starter etter akuttbehandlingen ved slagenheter i helseforetak (sykehus), intensiv trening lengre ute i pasientforløpet og ved langvarige/kroniske tilstander.

 
 

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.

NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Hjerneslag og ervervet hjerneskade

 

Helsepartner Rehabilitering, avd. Alta

Tilbud til pasienter i etterkant av akuttopphold i sykehus med behov for videre rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (subakutt fase).

Pasienter med tidligere gjennomgått hjerneslag/hjerneskade med funksjonstap der tiltak i primærhelsetjenesten ikke har vært har vært tilstrekkelig (kronisk fase).

 

Vigør Rehabiliteringssykehus, Tromsø

Tilbud til pasienter i etterkant av akuttopphold i sykehus med behov for videre rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (subakutt fase).

Pasienter med tidligere gjennomgått hjerneslag/hjerneskade med funksjonstap der tiltak i primærhelsetjenesten ikke har vært har vært tilstrekkelig (kronisk fase).

 

Valnesfjord Helsesportssenter, Fauske

Pasienter med tidligere gjennomgått hjerneslag/hjerneskade med funksjonstap der tiltak i primærhelsetjenesten ikke har vært har vært tilstrekkelig (kronisk fase).

 

Nordtun HelseRehab, Meløy

Tilbud til pasienter i etterkant av akuttopphold i sykehus med behov for videre rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (subakutt fase).

Pasienter med tidligere gjennomgått hjerneslag/hjerneskade med funksjonstap der tiltak i primærhelsetjenesten ikke har vært har vært tilstrekkelig (kronisk fase). 
 
 
 

Pakkeforløp for oppfølgings- og rehabiliteringsfasen etter hjerneslag

Pakkeforløp for akuttfasen etter hjerneslag ble etablert i 2018, og omfattet tida fram til ankomst i slagenheten. 
 
En av de store utfordringene for å tilby slagrammede et godt pasientforløp, er imidlertid å identifisere det tilbudet som er til størst nytte etter utskrivning fra slagenheten, og at pasienten får tilbudet raskt etter at videre tilbud er bestemt. 
 
Pakkeforløp for oppfølging- og rehabiliteringsfasen etter hjerneslag ble implementert høsten 2019. Her gis det retningslinjer for forløpet både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten fram til 3 måneder etter hjerneslaget. 
 
Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. I tillegg til en konkret medisinskfaglig vurdering av behovet for utredning og behandling, skal det tas hensyn til pasientens ønsker og individuelle situasjon, som for eksempel alder, andre sykdommer og komplikasjoner. Les mer på Helsedirektoratets sider: 

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 12.01.2024