logo

Hjerterehabilitering

Det tilbys rehabilitering for pasienter med hjertesykdom ved flere institusjoner regionen. 

​Pasienter kan ha gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv. 

Rehabilitering kan være aktuelt kort tid etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 19.05.2022