logo

Muskel/skjelett og ikke-inflammatoriske sykdommer

Tilbud til personer over 18 år, med ulike smertetilstander i muskel/skjelettsystemet. 

Målet er: 

  • Økt fysisk kapasitet og psykisk mestring
  • Bli trygg på fysisk aktivitet og lære hvordan man kan bruke fysisk aktivitet
  • Mestre å leve med smerter
  • Økt deltakelse i arbeidslivet og sosialt i samfunnet
  • Bli kjent med egen kapasitet, begrensning og muligheter
  • Kunnskap om og motivasjon for en helsefremmende livsstil
  • Oppnå tilfredsstillende bevegelighet og styrke, samt avhjelpe andre fysiske/psykiske/praktiske problemstillinger slik at pasienten raskt oppnår best mulig funksjonsnivå og selvstendighet


Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 08.06.2022