logo

Ortopedi (inkl. amputasjoner)

Mål for oppholdet er å oppnå smertelindring, hindre komplikasjoner, bedre allmenntilstand og livskvalitet, høyere funksjon og grad av selvhjulpenhet samt evne til å klare seg mest mulig selvstendig i hjem, sosialt og på arbeidet.

​Oppnå tilfredsstillende bevegelighet og styrke over affisert område, samt avhjelpe andre fysiske/psykiske/praktiske problemstillinger slik at pasienten oppnår tilfredsstillende funksjonsnivå og selvstendighet. 

Tilbudet gis individuelt til voksne/eldre pasienter som har behov for rehabilitering kort tid etter skade. 

Varighet av opphold avhenger av diagnose og funksjonsnivå.
Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 22.06.2022