logo

Revmatiske og inflammatoriske sykdommer

Tilbud til pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som har vesentlig redusert funksjonsnivå for eksempel på grunn av smerter, stivhet, nedsatt leddbeveglighet og muskelkraft. 

​Pasientene kan ha behov for hjelp til å mestre dagligdagse aktiviteter som arbeid og sosiale aktiviteter.
Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 22.06.2022