logo

Sanseforstyrrelser (svimmelhet, balanseforstyrrelser og tinnitus)

Tilbudet kan for eksempel være aktuelt for de med skader etter virus på balansenerven (vestibularisnevritt/labyrintitt), kronisk tilbakevendende krystallsyke (BPPV), Menieres sykdom i kronisk fase, landgangssyndrom («mal de debarquement»), hode- og nakkeskader, senfølger etter hjerneslag, MS, dysfunksjonell øyemotorikk, mv.


Svimmelhet og balanseforstyrrelser

Tilbudet kan for eksempel være aktuelt for de med skader etter virus på balansenerven (vestibularisnevritt/labyrintitt), kronisk tilbakevendende krystallsyke (BPPV), Menieres sykdom i kronisk fase, landgangssyndrom («mal de debarquement»), hode- og nakkeskader, senfølger etter hjerneslag, MS, dysfunksjonell øyemotorikk, mv.

Før pasientene tas inn på denne ytelsen forutsettes det at de er utredet av spesialist, enten nevrolog, øre-, nese- halsspesialist, øyelege eller spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Behandlingen vil bli tilbudt både i grupper og individuelt. 

Oppholdet er sekvensielt med oppstart på 2 uker, videre en mellomperiode på 6-12 uker der pasienten er hjemme og jobber med sine målsetninger. 

Etter dette kan pasienten komme tilbake på et 1-ukes individuelt opphold for justering av mål, planer og progresjon i rehabiliteringsprosessen.

Institusjon som gir dette tilbudet:

Tinnitus / Ménières


  • innsikt i smerte- og sorgreaksjoner
  • bedre fysisk arbeidskapasitet
  • innsikt i ørets funksjon og hørselsrelaterte plager
  • hvordan takle tinnitus- og menieresymptomer
  • hvordan takle følgetilstander
  • å gi kunnskap og motivasjon til å komme i gang med endringsprosesser for bedre å kunne mestre hverdagen
  • Lære av andre i samme situasjon samt bevisstgjøring av egne krefter og resurser

Pasientene deltar i et gruppetilbud bestående av undervisning, trening, avspenning, kreative aktiviteter, gruppesamtaler, likemannsarbeid, friluftsaktiviteter og sosialt samvær.  

Det vil dog bli foretatt individuell tilpassing og tilrettelegging for den enkelte med individuell trening og manuell fysioterapi. Faglige og kliniske retningslinjer følges. 

Tilbudet er basert på TRT-metoden og bygger på en nevrofysiologisk forklaringsmodell der kognitiv tilnærming er nødvendig.

Hovedelementene i dette er ufarliggjøring, avspenning og lydstimulering, og disse består igjen av mange underelementer. Å flytte fokus bort fra tinnitus-symptomer er utfordringen.

Varighet av oppholdet er 1-2 uker.

 ​

Institusjon som gir dette tilbudet:


Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 08.06.2022