logo Helse Nord

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Tilbudet kan for eksempel være aktuelt for de med skader etter virus på balansenerven (vestibularisnevritt/labyrintitt), kronisk tilbakevendende krystallsyke (BPPV), Menieres sykdom i kronisk fase, landgangssyndrom («mal de debarquement»), hode- og nakkeskader, senfølger etter hjerneslag, MS, dysfunksjonell øyemotorikk, mv.

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.

NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Pasienter med Mb. Meniere, tinnitus og vestibulære sykdommer (svimmelhet og balanseforstyrrelser) der gjennomført lærings og mestringskurs ikke er tilstrekkelig og behov for spesialisert rehabilitering fortsatt foreligger. Pasientene skal være utredet av spesialisthelsetjenesten og må kunne delta i gruppetrening og fellesundervisning.

 
Institusjon som gir dette tilbudet:


Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 05.01.2024