logo Helse Nord

Ventetider rehabilitering og habilitering

Ventetider for rehabilitering og habilitering i helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner finnes på velg behandlingssted på helsenorge.no.

Vær oppmerksom på at det alltid gjøres en individuell vurdering av henvisningene. Det er derfor viktig at henvisningen beskriver ditt rehabiliteringsbehov utfyllende og gir en god medisinsk begrunnelse for innen hvilken tidsfrist du bør få rehabiliteringstilbudet. Hvis det er gode grunner for høy prioritet så kan du få tilbud innen kortere ventetid enn det som er angitt for din diagnosegruppe i oversikten på HelseNorge.

Ventetider for rehabilitering

Ventetider for habilitering, voksne

Ventetider for habilitering, barn 0 - 18 år


Sist oppdatert 11.03.2021