logo Helse Nord

Flere ambulansefly til Finnmark

Flere ekstra ambulansefly kommer nå til Finnmark for å være i beredskap for å transportere pasienter. Smittesituasjonen i Finnmark er fortsatt uoversiktlig, og Helse Nord, sammen med helseforetakene, sørger for å være best mulig forberedt.

Publisert 21.10.2020
Et gult og hvitt fly som flyr over et jorde

Hammerfest sykehus har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Pasienter som får utsatt time, får melding om dette så snart det er klart.

Finnmarkssykehuset har gjort flere grep. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp blir ivaretatt. Sykehuset i Kirkenes har tatt ned sin ordinære aktivitet for å ta imot pasienter fra Hammerfest og for øvrig i Vest-Finnmark. Klinikk Alta har overtatt en god del poliklinisk aktivitet som er overført sammen med personell. Klinikk Alta vil bli ytterligere styrket med en innleid indremedisiner. Sámi Klinihkka understøtter Hammerfest på tilsvarende vis.

Les mer: Informasjon til pasienter i Finnmarkssykehuset

Jobbes godt

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin sier det jobbes godt internt i Finnmarkssykehuset, og at smitteutbruddet i Hammerfest er krevende å håndtere alene. Derfor jobbes det med flere regionale koordineringstiltak samtidig.

– Det er et godt samarbeid på alle plan, og Helse Nord stiller med nødvendige ressurser. Det setter vi stor pris på, sier Ursin.

– Finnmarkssykehuset gjør en strålende jobb under veldig krevende omstendigheter. For å klare å opprettholde et forsvarlig spesialisthelsetjenestetilbud i Finnmark er det nødvendig med regionalt samarbeid og koordinering, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Luftambulansen styrkes

Luftambulansetjenesten har så langt ivaretatt transportoppdrag med innenfor tjenestens normale beredskap. Flere ambulansefly kommer nå i tillegg, for å være forberedt i tilfelle behovet skal øke.

– For å sikre at vi er forberedt hvis det skulle komme til en mulig evakueringssituasjon, har vi bedt Luftambulansetjenesten om å utløse sine avtaler om ekstra beredskap med eksterne ambulansefly, sier Daae.

  • Allerede i kveld, onsdag 21. oktober, går et dansk ambulansejetfly på beredskap i Alta. Om bord er lege og flysykepleier. Flyselskapet Smuuth Care (tidligere Join Jet) skal ha Alta som base frem til søndag.
  • Fra mandag 26. oktober og hele uka overtar norske AMS Airwing jetflyberedskapen fra Alta.
  • Babcock Scandinavian Air Ambulance AB stiller med et svensk B250 ambulanse langbanefly som plasseres i Kirkenes. Det går på beredskap fra lørdag 24. oktober og står til fredag 31. oktober.

60 prosent av alle transporter med ambulansefly i Nord-Norge går mellom to langbaner, og langbaneflyene kan både avlaste og skjerme tjenestens kortbanefly ved å ta de lengste oppdragene.

I første omgang har Helse Nord valgt å styrke kapasiteten for ambulanseflyene. Det skal flys over lange avstander, og det kan bli aktuelt å fly pasienter ut av regionen. Luftambulansetjenesten kartlegger også andre ressurser dersom det skulle oppstå et større behov. I en slik situasjon vil også helikopter bli vurdert.

Fra før står et ombygd Dash 8 kortbanefly øremerket for covid-19-transporter på døgnberedskap i Bodø.

Skulle situasjonen kreve at pasienter i Hammerfest må flyttes, er alle sykehusene i regionen i dialog rundt dette.

Tilfører personell

Helse Nord RHF koordinerer blant annet tilførsel av personell.

– Vi samordner og koordinerer i samarbeid med Helse Vest via den nasjonale ordningen for tilførsel av nødvendig helsepersonell, og er prioritert nasjonalt, og til nå med meget godt resultat. Det fremkommer stadig nye behov som håndteres forløpende. I tillegg samordner og koordinerer Helse Nord RHF sykehusene og understøtter Finnmarksykehuset generelt, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Smittevernutstyr

Situasjonen rundt smittevernutstyr er tilfredsstillende, med tilførsel fra det regionale lageret. Det er noe mer utfordrende å få tak i hurtigtester. Noe er omfordelt fra lageret til UNN, men dette blir fulgt opp videre.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus