logo Helse Nord

Forespørsel: Pasienttransport av pasienter med koronasmitte

Helse Nord RHF gjennomfører en tilbudsforespørsel til eksisterende transportører med avtale, om tilleggsavtale for transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet koronasmitte (covid-19).

Publisert 02.04.2020
Sist oppdatert 03.04.2020
covid 19

Forespørselen gjennomføres på vegne av pasientreisekontorene ved for Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.

Transportører som tilbyr tjenesten skal å levere i henhold til nasjonale retningslinjer utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI).

Nasjonale retningslinjer fra fhi.no
Helseforetakene tar sikte på å inngå opsjonsavtaler i den grad det anses for nødvendig, både på kort og lang sikt. Kjøretøyene skal kunne benyttes i hele helseforetakets område. Uttak av opsjonsavtaler blir en løpende vurdering, både med hensyn til antall biler og områder. Uttak av opsjoner kan gjøres på 24 timers varsel.

Les hele forespørselen på mercell.no (krever innlogging)

Tilbudsfrist er allerede 3. april kl 10.


Kontaktpersoner:

Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord:

Rådgiver Monica Staurbakk

Helse Nord RHF:

Innkjøpssjef Rune Sætermo