logo Helse Nord

Digitale pasienttjenester for aldersgruppen 12-16 år

I dag er det ingen digitale pasienttjenester for aldersgruppen 12-16 år. Verken foreldre eller ungdommen selv har tilgang til, f.eks videotimer fra Helsenorge.

Colourbox.com
I utgangspunktet har ingen digital tilgang til noe helseinformasjon for aldersgruppen 12-16 år. Det er ingen juridiske grunner til at denne aldersgruppen ikke har digitale tjenester, gitt forsvarlige mekanismer for tilgang. Dette må styres fra journalsystemet. ​

Tilgang basert på henvisning må på plass for å kunne gi tilgang til Helsenorge-tjenester for aldersgruppen 12-16 år. Denne funksjonaliteten sørger for at informasjon knyttet til en henvsining ikke blir tilgjengelig på Helsenorge før behandler har vurdert dette. Det må også utvikles funksjonalitet som gir behandler mulighet til å angi hvem som skal ha innsyn (pasienten selv eller forelder/rene).

Digital tilgang vurderes av behandler i samråd med foreldre og pasienten. Ungdomsrådene i Helse Nord er svært tydelige på at pasienten må gi samtykke til at foreldrene får tilgang i et møte uten at forelder/rene er til stede.

Løsningen skal være ferdig høsten 2024.​​

Les mer her: "De som er mest innenfor, holdes utenfor" (Dagens Medisin)​

Sist oppdatert 21.12.2022