logo Helse Nord

Digital dialog mellom pasient og behandler

Digital dialog er en av flere digitale pasienttjenester som skal gjøre forberedelser og oppfølging enklere. 

Ikon
​I dag kan kun pasienter som allerede har fått time sende digital melding til sykehuset. Alle andre henvendelser går via telefon, brev, usikret e-post og SMS. Helsepersonell kan ikke starte dialog med pasienten.
 
Digital dialog/melding skal bli en del av alle digitale pasienttjenester for å unngå at helseforetakene får flere telefonhenvendelser som følge av digitale tjenester. Digital dialog vil være enklere for pasienten, som slipper telefonkø. Det vil trolig også bli enklere for helsepersonell, som enkelt kan henvende seg til pasienten når det passer best.
 
Som et ledd i arbeidet med å innføre digital dialog/melding, skal pasienter som har fått innvilget rett til helsehjelp tildeles en helsekontakt. En helsekontakt er kontaktinformasjon til den aktuelle enheten som pasienten skal behandles ved. Andre helsetjenester, som fastlege, har allerede denne tjenesten. 
 
Ferdig løsning for digital dialog skal være på plass høsten 2024. 

Sist oppdatert 21.12.2022