logo Helse Nord

Henvisning

Siden september 2016 kan pasientene se fremtidige og historiske henvisningsstatuser på helsenorge.no. Selve henvisningsteksten, altså henvisningsbrevet eller meldingen, er tilgjengelig i Pasientjournal.

Colourbox.com
Dersom pasienten henvises videre (internt eller eksternt) er dette synlig i Henvisningsstatus. Dette gjelder ikke henvisning til samtaler der pasienten ikke er til stede («indirekte pasientkontakt»)  

En brukerundersøkelse av tjenesten viser at pasienter bruker tjenesten for å se om time er tildelt, om henvisningen eller spørsmål fra fastlegen er mottatt eller å sjekke tidligere henvisninger. Brukerne ønsker å sende melding til sykehus og fastlege – ikke ringe som i dag dersom noe er feil eller mangler.​​​

SE OGSÅ: Henvisninger fra fastlegen vises på helsenorge.no

Tjenesteansvarlig for Henvisning er Elise Leiros​.

Sist oppdatert 21.10.2021