logo Helse Nord

Nye pasientbrev kommer i 2021

Nye brev til pasientene er under innføring i Helse Nord. Brevene er både enklere og bedre, og de skal kunne sendes ut digitalt.

Publisert 18.02.2021
Sist oppdatert 19.02.2021
Brev ikon Illustrasjon: Colourbox.com

I oppdragsdokumentene for 2021 til sykehusforetakene i Helse Nord stilles det krav om å innføre nye pasientbrev – i klarspråk og i digitalisert form. 

– Vi er godt i gang med arbeidet allerede, og regner med å ha de første nye pasientbrevene på plass i samarbeid med sykehusforetakene i løpet av året, sier Tove Sørensen, prosjektleder for digitale pasienttjenester i Helse Nord IKT.

Må digitalisere informasjon

Nye pasientbrev via Helsenorge er en planlagt leveranse i prosjektet «Digitale pasienttjenester i nord». Dagens pasientbrev er lange og kan være vanskelig å forstå. Helse Nord har jobbet med å forbedre pasientbrev gjennom et klarspråks-prosjekt, og Helse Sør-Øst har på vegne av alle regionene ledet et nasjonalt brevprosjekt som bygger på arbeidet i Helse Nord. Rundt 40 nye nasjonale brevmaler er utviklet – i klarspråk – som skal gi presis og vesentlig informasjon til pasientene.

De nye brevmalene forutsetter to viktige forhold, som henger sammen:

  • I brevene skal det lenkes til eller hentes ut informasjon fra åpne, digitale kilder (informasjon som i dag hentes inn i brevene fra det lukkede pasientjournalsystemet (DIPS) eller legges som vedlegg i fysisk brev).
  • Den digitale informasjonen må være tilgjengelig på helseforetakenes internettsider og Helsenorge. 
De nye brevmalene er for øvrig allerede tatt i bruk ved flere helseforetak i Helse Sør-Øst, der digitaliseringen av pasientbrev i klarspråk er kommet godt i gang.

Sendes ut digitalt

– Pasienter forventer elektronisk kommunikasjon med helsetjenesten. I Helse Nord kan pasienter sende melding til sykehusene fra «Timeavtaler» på Helsenorge dersom de er tildelt time, og de kan finne pasientbrevet de i dag får i posten i dokumentoversikten i «Pasientjournal». Utsendelse av digitale pasientbrev vil tilbys som en ny funksjon på Helsenorge.no, forklarer Tove Sørensen.

To faser

Prosjektet vil bestå av to faser: 

  • I fase 1 innføres nye pasientbrev til fysisk utsendelse i posten eller for Nordlandssykehuset: digital postkasse. Samtidig sørges det for at nødvendig digital informasjon til bruk i digitale brev finnes på helseforetakenes internettsider. 
  • I fase 2 digitaliseres pasientbrevene til utsendelse på Helsenorge. Det vil være mulig å innføre pasientbrevene gradvis. Brevene videresendes til fysisk postkasse for pasienter som ikke leser brevene på Helsenorge.

Teknisk utvikling og testing av digital utsending til Helsenorge utføres parallelt med innføring av brevmaler og nettartikler.

Brukertestet og kvalitetssikret

– De nye brevene i klarspråk som Helse Sør-Øst har utviklet, er en forutsetning for å kunne digitalisere og formidle brevene via Helsenorge. Det er gjort en omfattende jobb nasjonalt med nye brev som kan gjenbrukes i regionen. De nasjonale brevene er brukertestet og kvalitetssikret. Det er gjennomført risikovurdering av om informasjonen er tilstrekkelig. Et viktig prinsipp er at brevene holdes så korte og oversiktlige som mulig og at tilleggsinformasjon om behandling, rettigheter og praktisk informasjon, gis utenom brevene, det vil si på nett eller dersom brukeren ikke er digital, informeres om muntlig ved henvendelse eller ettersendes i post, forklarer Tove Sørensen.

Tjenesten skal innføres i DIPS Arena i Helse Nord, og det er gjort beregninger av nytteeffekten av digitale pasientbrev i klarspråk som tilsier mulige gevinster i Helse Nord på flere titalls millioner kroner.