Hopp til innhold
logo

Prosjektledelse, arbeids- og styringsgruppe

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord eies av Helse Nord RHF og ledes av Tove Sørensen i Helse Nord IKT. Prosjektet  er vedtatt videreført av styret i Helse Nord med en ramme på 94,1 mill ut 2023 .

Prosjektet er vedtatt videreført av styret i Helse Nord​ med en ramme på 94,1 mill ut 2023.

Prosjektet rapporterer også til nasjonal e-helseportefølje.

Ønsker du å kontakte oss i prosjektet? 

Bruk e-post: digitalepasienttjenester@helse-nord.no 

Kontaktinfo til prosjektleder Tove Sørensen:
E-post: tove.sorensen@hn-ikt.no
Telefon: 91195696

Prosjektet eies av Helse Nord RHF ved IT-sjef Bjørn Nilsen. Prosjektleder er Tove Sørensen. 
 
Prosjektet består av flere delprosjekt, hvert med en delprosjektleder: Ragnhild Varmedal, Oddgeir Strømsnes, Roger S. Nymo og Ingrid Kulseng-Varmedal. Delprosjektene rapporterer til prosjektleder.

Det etableres innføringsprosjekt ved hvert helseforetak (HF) der det er behov med en ansvarlig fra hvert HF. Innføringsløpet ledes av prosjektleder / innføringsansvarlig ved hvert foretak og rapporterer til det regionale prosjektet som har koordineringsansvar. 
                           
Prosjektet følger Helse Nords regler og praksis for prosjektgjennomføring. Les mer om prosjektstyret og prosjektgruppa nedenfor.
 
Prosjektet involverer brukerne gjennom brukerpanel, regionalt og lokale brukerutvalg, pasientombud, pasientorganisasjoner, fagråd og ressurspersoner i Helse Nord. 

Testing utføres av regionalt testsenter etter bestilling og spesifikasjon fra prosjektet. 
 
Prosjektet konsulterer og benytter regionale ressurser ved behov, bla informasjonssikkerhetsforum, Regionalt arkitekturkontor, funksjonell og teknisk forvaltning. Planlagte leveranser avtales med FRESK ​og tilpasses innføring av Arena og Kurve i HF-ene. Det vurderes ny modell for drift og forvaltning som ivaretar pasientforløp og helsetjenester som også omfatter brukere utenfor spesiaisthelsetjenesten. 
Norsk Helsenett er driftsleverandør på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Dips og andre leverandører av fagsystemer involveres etter avtale.
Prosjektstyret består av deltakere fra hvert helseforetak, tillitsvalgte/verneombud, representant for fastlegene i Nord-Norge og programleder for Helse Nords FRESK-program

 Medlemmer:
 • Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, IT-sjef, Helse Nord RHF
 • Beate Sørslett, viseadministrerende direktør, Nordlandssykehuset
  Skule Stormdalshei, områdesjef IKT og e-helse, Helgelandssykehuset
  Siw Blix, samhandlingssjef, (Rolf-Ole Frantzen, e-helseleder) Finnmarkssykehuset
  Gry Andersen, konst. senterleder, E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret, UNN
  Tore Schei, seksjonsleder, Helse Nord IKT
  Ann Mari Jenssen, konserntillitsvalgt, Helse Nord RHF
  Jeanette Mikalsen, konsernverneombud, Helse Nord RHF
  Bengt Flygel Nilsfors, programleder, FRESK 
  Dag Nordvåg, fastlege og praksiskonsulent, Tromsø (Vara: Leif Røssås, fastlege og praksiskonsulent, Tromsø)
  Line Ringheim, seksjonsleder portefølje, Norsk Helsenett 
  Terje Jørgensen, leder eHelse og arkitektur i Bodø kommune
  Gunhild Berglen, brukerrepresentant
  Ole Marius Minde Johnsen, brukerrepresentant
  Referat prosjektstyremøter

   

  • Tove Sørensen, prosjektleder, Helse Nord IKT/Helse Nord RHF
  • Oddgeir Strømsnes, prosjektleder, Helse Nord RHF (innleid fra Helse Nord IKT)
  • Roger Slettli Nymo, prosjektleder, Helse Nord RHF (innleid fra Helse Nord IKT) 
  • Ingrid Kulseng-Varmedal, prosjektleder, Helse Nord RHF (innleid fra Helse Nord IKT) (sykemeldt)
  • Ken Gunnar Mathisen, prosjektleder, Helse Nord RHF (innleid fra Helse Nord IKT)
  • Elisabeth Alvestad, prosjektleder, Helse Nord RHF (innleid fra Helse Nord IKT) (sykemeldt)
  • Haldis Andersen, prosjektleder, Helse Nord RHF (innleid fra Helse Nord IKT)
  • Merete Johansen, prosjektleder Nordlandssykehuset
  • Merete Nilsen, Finnmarkssykehuset
  • Benedikte Garmo, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Meline Kaikhuntod Einarsen, Universitetssykehuset Nord-Norge (fødselspermisjon)
  • Marit Wågan, Nordlandssykehuset
  • Tove Anita Steffensen, Nordlandssykehuset
  • Lars-Eirik Hansen, Nordlandssykehuset
  • Nina Jensen, Nordlandssykehuset (sykemeldt)
  • Marte Vassli Gullesen, Helgelandssykehuset
  • Esther S Øverland, Forvaltningssenter EPJ i Helse Nord
  • Silja Mikkola Jensen, Forvaltningssenter EPJ i Helse Nord
  • Elise Leiros, tjenesteansvarlig, Helse Nord IKT
  • Eyvind Stenersen, tjenesteansvarlig, Helse Nord IKT
  • Maiken Rundmo Jamtli, EPJ-rådgiver, Helse Nord IKT
  • Knut Severin Øverli, DIS-tjenesten, Helse Nord IKT
  • Elin Berild, Helse Nord IKT
  • Linda Sollund, testleder, Helse Nord IKT
  • Kine Moxness Sandnes, senior​​ kommunikasjonsrådgiver, Helse Nord IKT
  Sist oppdatert 12.04.2023
  Fant du det du lette etter?