logo Helse Nord

Prosjektledelse, arbeids- og styringsgruppe

Prosjektet digitale innbygger- og samhandlingstjenester i nord eies av Helse Nord RHF og ledes av Tove Sørensen i Helse Nord IKT. Prosjektet  er vedtatt videreført av styret i Helse Nord med en ramme på 146 millioner kroner ut 2026.

Prosjektet er vedtatt videreført av styret i Helse Nord​ med en ramme på 146 mill. ut 2026.

Prosjektet rapporterer også til nasjonal e-helseportefølje.

Ønsker du å kontakte oss i prosjektet? 

Bruk e-post: digitalepasienttjenester@helse-nord.no 

Kontaktinfo til prosjektleder Tove Sørensen:
E-post: tove.sorensen@hn-ikt.no
Telefon: 91195696

Prosjektet eies av Helse Nord RHF ved spesialrådgiver Bjørn Nilsen. Prosjektleder er Tove Sørensen. 
 
Prosjektet består av flere delprosjekt, hvert med en delprosjektleder: Oddgeir Strømsnes, Roger S. Nymo, Ken-Gunnar Mathisen og Haldis Andersen. Delprosjektene rapporterer til prosjektleder.
 
Hvert helseforetak (HF) utnevner en innføringsansvarlig. Innføring ledes av prosjektleder / innføringsansvarlig ved hvert foretak og rapporterer til det regionale prosjektet som har koordineringsansvar. 
                           
Prosjektet følger Helse Nords regler og praksis for prosjektgjennomføring. Les mer om prosjektstyret og prosjektgruppa nedenfor.
 
Prosjektet involverer brukerne gjennom brukerpanel, regionalt og lokale brukerutvalg, pasientombud, pasientorganisasjoner, fagråd og ressurspersoner i Helse Nord. 
 
Testing utføres av testleder og dedikerte ressurser etter bestilling og spesifikasjon fra prosjektet. 
 
Prosjektet konsulterer og benytter regionale ressurser, prosjekt og råd ved behov. Det vurderes ny modell for drift og forvaltning som ivaretar pasientforløp og helsetjenester som også omfatter brukere utenfor spesiaisthelsetjenesten. 
Norsk Helsenett er driftsleverandør på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dips og andre leverandører av fagsystemer involveres etter avtale.


Prosjektstyret består av deltakere fra hvert helseforetak, tillitsvalgte/verneombud, representant for fastlegene i Nord-Norge og programleder for Helse Nords FRESK-program

 Medlemmer:

 • Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, spesialrådgiver, Helse Nord RHF
 • Beate Sørslett, viseadministrerende direktør, Nordlandssykehuset
 • Skule Stormdalshei, områdesjef IKT og e-helse, Helgelandssykehuset
 • Siw Blix, samhandlingssjef, (Rolf-Ole Frantzen, e-helseleder) Finnmarkssykehuset
 • Markus Rumpsfeld, senterleder, E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret, UNN
 • Tore Schei, seksjonsleder, Helse Nord IKT
 • Ann Mari Jenssen, konserntillitsvalgt, Helse Nord RHF
 • Jeanette Mikalsen, konsernverneombud, Helse Nord RHF
 • Bengt Flygel Nilsfors, programleder, FRESK
 • Dag Nordvåg, fastlege og praksiskonsulent, Tromsø (Vara: Leif Røssås, fastlege og praksiskonsulent, Tromsø)
 • Line Ringheim, seksjonsleder portefølje, Norsk Helsenett
 • Terje Jørgensen, leder eHelse og arkitektur i Bodø kommune
 • Gunhild Berglen, brukerrepresentant
 • Ole Marius Minde Johnsen, brukerrepresentant
  Referat prosjektstyremøter


   

  • Tove Sørensen, prosjektleder, Helse Nord IKT/Helse Nord RHF
  • Oddgeir Strømsnes, prosjektleder, Helse Nord RHF (innleid fra Helse Nord IKT)
  • Roger Slettli Nymo, prosjektleder, Helse Nord RHF (innleid fra Helse Nord IKT) 
  • Ingrid Kulseng-Varmedal, prosjektleder, Helse Nord RHF (innleid fra Helse Nord IKT) 
  • Ken Gunnar Mathisen, prosjektleder, Helse Nord RHF (innleid fra Helse Nord IKT)
  • Haldis Andersen, prosjektleder, Helse Nord RHF
  • Merete Nilsen, innføringsansvarlig, Finnmarkssykehuset
  • Meline Kaikhuntod Einarsen, innføringsansvarlig, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Benedikte Garmo, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Ulf H. Isaksen, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Lars-Eirik Hansen, Nordlandssykehuset
  • Nina Nedregård Jensen, innføringsansvarlig, Nordlandssykehuset
  • Marte Vassli Gullesen, innføringsansvarlig, Helgelandssykehuset
  • Esther S. Øverland, Funksjonell forvaltning EPJ, Helse Nord IKT
  • Silja Mikkola Jensen, Funksjonell forvaltning EPJ, Helse Nord IKT
  • Ingunn Skjervold, Funksjonell forvaltning Radiologi, Helse Nord IKT
  • Ann Helen Helmersen, Funksjonell forvaltning Lab, Helse Nord IKT
  • Ivar Svorkmo-Stemland, Seksjon for klinisk støtte, Nordlandssykehuset
  • Morten Stensøy, arkitekt, Helse Nord IKT
  • Ståle Walseth, arkitekt, Helse Nord IKT
  • Michelle Hokland, tjenestedesigner/arkitekt, Helse Nord IKT
  • Arnstein Jensen, tjenesteansvarlig digitale helsepersonelltjenester, Helse Nord IKT
  • Elise Leiros, tjenesteansvarlig DIS, Helse Nord IKT
  • Eyvind Stenersen, EPJ-tjenesten, Helse Nord IKT
  • Knut Severin Øverli, DIS-tjenesten, Helse Nord IKT
  • Elin Berild, DIS-tjenesten, Helse Nord IKT
  • Marita Skatland, DIS-tjenesten, Helse Nord IKT
  • Hanne Maria Angelsen, DIS-tjenesten, Helse Nord IKT
  • Linda Sollund, testleder, Helse Nord IKT
  • Tone Perly Johansen, testleder, Helse Nord IKT
  • Kine Moxness Sandnes, senior​​ kommunikasjonsrådgiver, Helse Nord IKT
  • Laura Laukeland Kleiven, prosjektstøtte DIS (innleid)  Sist oppdatert 01.02.2024