logo Helse Nord

Prøvesvar

Det er stor etterspørsel etter å se og dele prøvesvar på Helsenorge. Det nasjonale programmet NILAR (nå "Pasientens prøvesvar"), skal realisere dette. Det regionale prosjektet har jobbet med å vise prøvesvar i flere år. Fra desember 2020 kan pasienter i Helse Nord se enkelte internt rekvirerte prøvesvar på Helsenorge. Visningen på Helsenorge utsettes automatisk i ti virkedager, slik at behandler får mulighet til å kontakte pasienten om resultatet før det publiseres. Covid 19-prøvesvar vises allerede på Helsenorge.

Colourbox.com

I første omgang er det bare internt rekvirerte prøvesvar, det vil si prøvesvar som sykehuset selv har bestilt, som vil være tilgjengelig på Helsenorge. Prøvesvar som er bestilt av fastlegen vil ikke vises på denne måten. 

I hovedsak er det internt rekvirerte røntgenbeskrivelser og patologisvar (tekstbasert, ikke bilder) som vil vises for pasienten på Helsenorge. Dette gjelder prøve​svar som er godkjent etter 1. november 2019. 

Visningen på Helsenorge utsettes automatisk i ti virkedager. Dette er gjort for at behandler kan kontakte pasienten om resultatet. 

  • Prøvesvarene blir tilgjengelig under flisen "Pasientjournal" på Helsenorge. (1)
  • Foreløpig er det kun covid-19-svar som tilgjengelig under flisen "Prøvesvar" (2)

Illustrasjon Helsenorge
 


Behandler kan nekte innsyn på lik linje med andre dokumenter i «Pasientjournal».

Prosjektet jobber med å vise prøvesvar som er bestilt fra fastlege. Det er usikkert når dette kommer på plass. Det jobbes også med å kunne vise andre typer prøvesvar. 

Digitale pasienttjenester

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.
Les mer om lanserte og kommende digitale pasienttjenester i Helse Nord
Illustrasjonsbilde
Sist oppdatert 16.05.2024