logo Helse Nord

Slik skal du få bedre helsehjelp

Nå skal helsepersonell utenom sykehus få digital tilgang til dine helseopplysninger på en enklere måte enn før. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp for deg. Du bestemmer selv hvem som får se hva.

Publisert 09.05.2023
Sist oppdatert 02.06.2023
Lege med ipad

I dag har fastlegekontor, sykehjem, legevakt og sykehus hvert sitt pasientjournalsystem, og disse «snakker» ikke sammen. En ny digital løsning skal gjøre deler av sykehusjournalen enklere tilgjengelig for helsepersonell på ulike steder. Om du trenger helsehjelp et annet sted enn der du normalt blir behandlet, vil de som behandler deg kunne få sikker tilgang til dine journaldokumenter. Din helseinformasjon vil dermed følge deg, uavhengig av hvor du får helsehjelp. Slik vil helsepersonell kunne gjøre bedre valg om din behandling.   

Dette er en tjeneste som har vært svært etterspurt blant helsepersonell over tid. Helse Nord skal etter planen ta dette i bruk før sommeren.  


- Frem til nå har leger, psykologer og andre som driver med pasientbehandling vært nødt til å bruke mye tid for å få tak i informasjon om pasienten de har inne til behandling. De har måttet ringe rundt til andre avdelinger og institusjoner for å sjekke om det er mulig å få tak i mer informasjon. I mange tilfeller vet de heller ikke hvor pasienten har vært til behandling, og dermed ikke hvor de kan ringe for å finne nødvendig informasjon. Det slipper de nå, fordi de samme opplysningene gjøres tilgjengelig digitalt. Helsepersonell får altså frigjort tida de før har brukt på å leite, til pasientbehandling, forklarer Roger Slettli Nymo.

Han er prosjektleder i Helse Nord, og leder arbeidet med å få den digitale samhandlingsløsninga «dokumentdeling i kjernejournal» innført i Nord-Norge. 


​​Flere fordeler fo​​r pasientene 

At helsepersonell nå får enklere tilgang til pasientopplysninger vil være en stor fordel for pasientene.  

- Helsepersonell opplever at pasienten synes det er ekstra trygt når behandler kan bekrefte opplysninger raskt og se hvilke vurderinger andre har gjort før. Da slipper du som pasient å gjenfortelle når du er syk, forteller prosjektleder Nymo. 


I tillegg øker pasientsikkerheten. Rask og riktig info om bakenforliggende sykdommer er spesielt nyttig når man behandler pasienter som ikke er i stand til å gi nødvendige opplysninger, for eksempel i en akuttsituasjon. Pasienter trenger heller ikke huske opplysninger de kanskje ikke forstår, og en selv må ikke gjengi en komplisert sykehistorikk. 
​​

Naturlig d​el av digital utvikling 

At helsepersonell får tilgang til pasientopplysninger er ikke nytt, men det har ikke blitt gjort digitalt på denne måten før.  

- De fleste pasienter vi er i kontakt med blir overrasket over at dette ikke er en løsning som har vært på plass i årevis. I dag er vi vante med at de fleste tjenester er digitale, så man kan si at det er på høy tid at vi tar dette i bruk nå, sier prosjektlederen. 

Pasienten be​​​stemmer selv hvem som får se hva 

Du som pasient har fortsatt full kontroll over opplysningene som angår deg. Det betyr at du selv kan avgjøre hvilke av dine dokumenter som ikke skal være synlige for helsepersonell, eller om du ønsker at det er konkrete personer i helsevesenet du ikke ønsker skal ha tilgang til dine opplysninger. Dette justerer du selv på helsenorge.no​.  

I tillegg loggføres alle søk i dine dokumenter. Du kan se loggen over hvem som har sett i kjernejournalen din ved å logge inn på Helsenorge, gå til kjernejournal-tjenesten og velge «Logg over bruk». Denne loggen kontrolleres og følges opp av Norsk Helsenett.   

Dine helseopp​lysninger er sikre  

​Helsepersonell har kun lov til å slå opp i kjernejournalen din hvis det er nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp. Det er de selv som vurderer dette behovet i hvert enkelt tilfelle.   

Les også