logo Helse Nord

Arkiv: Referater fra styringsgruppemøter i prosjekt Digitale pasienttjenester i Helse Nord

Dette prosjektet er avsluttet. 

​Referater fra styringsgruppemøter i prosjektet Digitale pasienttjenester i Helse Nord (2014–2017).


Sist oppdatert 10.01.2018