logo
Colourbox.com

Elektronisk rekvirering

Skal du sende prøver til analysering ved et av sykehuslaboratoriene i Nord-Norge? Eller bestille røntgenundersøkelse? Med Helse Nords bestillingsløsning (Interactor) kan du rekvirere elektronisk fra eget journalsystem. De aller fleste legekontorer i nord har allerede tatt i bruk løsningen, nå tilbys elektronisk rekvirering også til legevakter, bedriftshelsetjenester og avtalespesialister. Raskere prøvesvar og mindre risiko for feil er bare noen av fordelene med løsningen.

Enklere rekvirering av røntgentjenester

Nå kan legekontorer som har tatt i bruk Helse Nords løsning for elektronisk rekvirering (ERL), også sende rekvisisjon til røntgen, til Brystdiagnostisk senter og til Aleris – i én og samme løsning. Den nye funksjonaliteten kom på plass i august 2019. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål vedr. den nye funksjonaliteten i løsningen, eller om du skulle møte på noen utfordringer ved bruk av den. Se "Kontakt oss" i menyen oppe.
Brosjyre: Rekvirering av røntgentjenester – hvordan gjør jeg det?
én røntgenjournal og ett bildearkiv i nord

Hva sier legekontorene om løsningen?

Sentrum legekontor i Tromsø og Torget legesenter på Helgeland er to av de mange legekontorene i Nord-Norge som bestiller blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk fra Helse Nords sykehuslaboratorier. – UNN er rask til å gi svar på prøvene og gir også god oppfølging til oss. Tidligere måtte man skrive manuelt inn på prøveglassene, mens det nå skrives ut strekkoder som klistres på glassene. Dette gir færre feil, Det ligger en enorm trygghet i dette, sier fastlege Dag Nordvåg på Sentrum legekontor. Foto: Helse Nord
Fastlegene kutter ut papirmølla [ avisa iTromsø ]
Torget legesenter (Helgeland) om elektronisk rekvirering av laboratorietjenester

Noe for ditt legekontor?

Legekontorer som sender prøver til sykehuslaboratoriene i Helse Nord for analysering, har mulighet til å rekvirere elektronisk fra eget journalsystem. Med den nye løsningen får legekontorene raskere prøvesvar og mindre risiko for feil.
Hva gjør jeg for å ta i bruk elektronisk rekvirering?
Colourbox.com

AKTUELT OM ELEKTRONISK REKVIRERING AV LAB- OG RADIOLOGITJENESTER

 • Legevakter i nord kan nå rekvirere koronaprøver elektronisk
  31. august 2020
  Nå kan legevakter i nord rekvirere koronaprøver elektronisk

  Koronasituasjonen har bidratt til en markant økning i antall prøver som sendes til analyse. Tidligere har legevaktene i Nord-Norge brukt papirrekvisisjon for å sende prøvene til mikrobiologen – nå kan de rekvirere kjappere elektronisk.

 • Unilabs med private røntgentjenester i Tromsø fra 1. juli 2020
  4. juni 2020
  Unilabs med private røntgentjenester i Tromsø fra 1. juli

  Kjære fastlege: Fra 1. juli kan du rekvirere røntgentjenester fra Unilabs Tromsø for pasienter med henvisning. Aleris viderefører den offentlige avtalen i Bodø.

 • Fastleger: Få oversikt over røntgentilbud og ventetid på sykehusene i Nord-Norge
  3. februar 2020
  Få oversikt over røntgentilbud og ventetid ved sykehusene i nord

  Kjære fastlege – visste du at: Når du rekvirerer radiologitjenester ved bruk av vårt bestillingsverktøy (Interactor) får du oversikt over hvilket røntgentilbud som finnes ved sykehusene i Nord-Norge – og ventetid ved hvert sykehus.

Sist oppdatert 25.06.2020